Đóng
hinh-5

Nếu MC Phan Anh biết trân trọng đồng tiền cộng đồng đóng góp và sử dụng minh bạch, đúng đắn, MC này sẽ thành nhân vật nổi tiếng, và chỉ riêng tiền quảng cáo cũng sẽ nhận được hơn hẳn cái 24 tỷ kia. (Mà quảng cáo chưa hẳn là nguồn thu chính)…

Chúng ta là