Đóng
IMG_5719

 

  1. Số lượng:

Xã Phương Mỹ: 28 con, trọng lượng 4.163 kg (hình HD3)

IMG_5719

Xã Phương Điền: 26 con, trọng lượng 5.600 kg (hình HD2)

IMG_5717

Xã Thạch Hoá: 211 con, trọng lượng 17.090 kg + 20.995 kg = 38.085 kg (hình HD1 + hình HD4)

IMG_5718

IMG_5720

Xã Mai Hoá: 195 con, trọng lượng 38.050 kg (hình HD5)

IMG_5721

  1. Giá thành bò giống: 98.000 đồng/ 1kg

 

  1. Thành tiền:

(4.163 + 5.600 + 38.085 + 38.050) x 98.000 = 8.418.004.000 đồng

 

  1. Quy trình thực hiện dự án có sự tham gia kiểm tra, giám sát của đầy đủ các bên đại diện hộ dân, đại diện tổ cộng đồng, đại diện đoàn thể địa phương, đại diện nhà cung cấp, đại diện truyền thông, đại diện nhóm thiện nguyện và đều có đầy đủ biên bản, chứng từ. Xin xem thêm trong bài viết về quy trình dự án.

 

  1. Tại thôn Minh Hoá, xã Mai Hoá, do điều kiện tự nhiên không thể có diện tích đáp ứng chuồng trại nuôi bò, bà con thống nhất chuyển kinh phí sang thực hiện dự án nước sạch. Hiện đã thiết kế và đang lập dự toán dự án. Thông tin sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

 

Dự án trao tặng bò giống