Đóng
15192620_10154039164086198_3093491197205218730_n

15192620_10154039164086198_3093491197205218730_n

Bữa trước FB bị tấn công, bài đăng này không xem được, nên xin đăng lại cho cả nhà cùng xem ah!

Do Website www.tuthiendelamgi.com hiện vẫn chưa hoàn thành nên Phan Anh xin dành bài đăng hôm nay để báo cáo với những tấm lòng vàng đã cùng chung tay ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt miền Trung thông qua TK của mình như sau:

1. Như “Kế hoạch tiếp theo của hoạt động thiện nguyện tại Quảng Bình – Hà Tĩnh” được đăng trong SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN TẠI QUẢNG BÌNH – HÀ TĨNH ngày 27/10/2016, về “Đợt 4: Phần còn lại của số tiền đóng góp sẽ được chuyển toàn bộ cho một Quỹ uy tín để hỗ trợ trẻ em nghèo trên địa bàn các tỉnh Quảng Bình – Hà Tĩnh, ưu tiên những huyện, xã bị thiệt hại nặng nề trong đợt lụt vừa qua được mổ tim miễn phí”. (Hình 5)

Do quá trình triển khai đã ước lượng được chi phí cho việc Trao bò giống và xây Trường học kết hợp làm địa điểm tập kết người, tài sản để chống lũ, nên chúng tôi quyết định thực hiện kế hoạch đợt 4 sớm để có thể hỗ trợ hiệu quả, kịp thời hơn cho các bệnh nhi khó khăn.

– Sau khi tiếp xúc, bàn thảo với một số Quỹ và lắng nghe ý kiến của nhiều nhà báo, nhà hoạt động thiện nguyện, chúng tôi quyết định hợp tác với Quỹ Hiểu về trái tim, một Quỹ hoạt động thiện nguyện chuyên nghiệp, hiệu quả, minh bạch. Hàng năm đều chịu sự kiểm toán công khai của công ty quốc tế uy tín KPMG. HIỂU VỀ TRÁI TIM là tổ chức PHI LỢI NHUẬN hoạt động vì cộng đồng không liên quan đến chính trị hay tôn giáo. Thông tin về Quỹ xin xem thêm tại www.hieuvetraitim.com

– Toàn bộ số tiền sẽ được quản lý bởi một tài khoản riêng, hỗ trợ các trường hợp bệnh nhân trẻ em nghèo được mổ tim theo đúng mục tiêu. Việc này được giám sát công khai và chịu sự kiểm toán, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật.

2. Số tiền 2.000.000.000 (hai tỷ) đồng chỉ là chuyển khoản đợt đầu tiên. Lần hỗ trợ tiếp theo sẽ được chuyển sau khi hoàn thành việc trao bò giống hoặc khi hoàn thành các kế hoạch khác.

3. Do ước lượng số tiền còn lại nhiều hơn dự kiến, chúng tôi quyết định mở rộng đối tượng nhận sự hỗ trợ là bệnh nhi nghèo cần mổ tim của cả khu vực miền Trung chứ không giới hạn tại hai tỉnh Quảng Bình – Hà Tĩnh, ưu tiên những trẻ em tại vùng bị thiệt hại nặng của các đợt lũ lụt vừa qua.

4. Mong bạn bè facebook cùng chia sẻ thông tin và gửi hồ sơ của trẻ em nghèo vùng lũ cần mổ tim về Quỹ để chúng tôi có thể triển khai chương trình hỗ trợ sớm nhất. Mọi thông tin liên quan đến hoạt động thiện nguyện này ngoài việc được thông báo trên website www.hieuvetraitim.com và www.tuthiendelamgi.com để các tấm lòng vàng có thể theo dõi, kiểm tra. Xin trân trọng cảm ơn!

 Vì những <3 khoẻ mạnh, vì những <3 giàu yêu thương <3

24 tỷ/Các dự án thiện nguyện đã thực hiện 
15192620_10154039164086198_3093491197205218730_n

Bữa trước FB bị tấn công, bài đăng này không xem được, nên xin đăng lại cho cả nhà cùng xem ah!

Do Website www.tuthiendelamgi.com hiện vẫn chưa hoàn thành nên Phan Anh xin dành bài đăng hôm nay để báo cáo với những tấm lòng vàng đã cùng chung tay ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt miền Trung thông qua TK của mình như sau:
1. Như “Kế hoạch tiếp theo của hoạt động thiện nguyện tại Quảng Bình – Hà Tĩnh” được đăng trong SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN TẠI QUẢNG BÌNH – HÀ TĨNH ngày 27/10/2016, về “Đợt 4: Phần còn lại của số tiền đóng góp sẽ được chuyển toàn bộ cho một Quỹ uy tín để hỗ trợ trẻ em nghèo trên địa bàn các tỉnh Quảng Bình – Hà Tĩnh, ưu tiên những huyện, xã bị thiệt hại nặng nề trong đợt lụt vừa qua được mổ tim miễn phí”. (Hình 5)
Do quá trình triển khai đã ước lượng được chi phí cho việc Trao bò giống và xây Trường học kết hợp làm địa điểm tập kết người, tài sản để chống lũ, nên chúng tôi quyết định thực hiện kế hoạch đợt 4 sớm để có thể hỗ trợ hiệu quả, kịp thời hơn cho các bệnh nhi khó khăn.
– Sau khi tiếp xúc, bàn thảo với một số Quỹ và lắng nghe ý kiến của nhiều nhà báo, nhà hoạt động thiện nguyện, chúng tôi quyết định hợp tác với Quỹ Hiểu về trái tim, một Quỹ hoạt động thiện nguyện chuyên nghiệp, hiệu quả, minh bạch. Hàng năm đều chịu sự kiểm toán công khai của công ty quốc tế uy tín KPMG. HIỂU VỀ TRÁI TIM là tổ chức PHI LỢI NHUẬN hoạt động vì cộng đồng không liên quan đến chính trị hay tôn giáo. Thông tin về Quỹ xin xem thêm tại www.hieuvetraitim.com
– Toàn bộ số tiền sẽ được quản lý bởi một tài khoản riêng, hỗ trợ các trường hợp bệnh nhân trẻ em nghèo được mổ tim theo đúng mục tiêu. Việc này được giám sát công khai và chịu sự kiểm toán, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật.

2. Số tiền 2.000.000.000 (hai tỷ) đồng chỉ là chuyển khoản đợt đầu tiên. Lần hỗ trợ tiếp theo sẽ được chuyển sau khi hoàn thành việc trao bò giống hoặc khi hoàn thành các kế hoạch khác.

3. Do ước lượng số tiền còn lại nhiều hơn dự kiến, chúng tôi quyết định mở rộng đối tượng nhận sự hỗ trợ là bệnh nhi nghèo cần mổ tim của cả khu vực miền Trung chứ không giới hạn tại hai tỉnh Quảng Bình – Hà Tĩnh, ưu tiên những trẻ em tại vùng bị thiệt hại nặng của các đợt lũ lụt vừa qua.

4. Mong bạn bè facebook cùng chia sẻ thông tin và gửi hồ sơ của trẻ em nghèo vùng lũ cần mổ tim về Quỹ để chúng tôi có thể triển khai chương trình hỗ trợ sớm nhất. Mọi thông tin liên quan đến hoạt động thiện nguyện này ngoài việc được thông báo trên website www.hieuvetraitim.comwww.tuthiendelamgi.com để các tấm lòng vàng có thể theo dõi, kiểm tra. Xin trân trọng cảm ơn!

Vì những <3 khoẻ mạnh, vì những <3 giàu yêu thương <3

15284830_10154039164151198_7099865068392439570_n15192641_10154039164796198_3305748366252812366_n15192582_10154039164921198_4283435181345183741_n15192777_10154039164951198_6449726123251179129_n15285077_10154039165476198_5995119325656821911_n15253519_10154039165526198_354249737054125271_n15192609_10154039165566198_8612501409309936319_n15179198_10154039165606198_8133139815133414948_n

Dự án phẫu thuật tim cho trẻ em vùng lũ