Close
hinh-61

– Số dư tại thời điểm đóng TK: 21.010.044.861 VNĐ

– Số tiền đã sử dụng đợt 1: 3.084.000.000 VNĐ

– Toàn bộ số dư còn lại đã được Phan Anh chuyển sang một TK khác dưới dạng đồng TK do Phan Anh và anh Minh Do cùng đứng tên. (Anh Minh Đỗ là một người bạn, đại diện các ông bố trong nhóm Bố ơi sẽ cùng đồng hành trong hoạt động thiện nguyện lần này, là một doanh nhân thành công, có uy tín, thường xuyên hỗ trợ các hoạt động văn hóa, xã hội, nghệ thuật đã nhận lời đứng tên đồng TK để đảm bảo thêm một lần các giao dịch phát sinh được giám sát chặt chẽ).

Số tiền này sẽ được dùng cho các hoạt động thiện nguyện chuyên sâu theo kế hoạch đã thông báo. Mỗi đợt sẽ có báo cáo chi tiết để kêu gọi bạn bè cùng góp sức. Dự kiến, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một website để minh bạch thông tin, cơ sở dữ liệu về hoạt động thiện nguyện cho cả nhà cùng theo dõi. Bên cạnh đó nhóm tư vấn độc lập gồm các chuyên gia kiểm toán, tài chính, thuế, luật sư.. vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi chương trình thiện nguyện chấm dứt.

* Sau khi cùng ngân hàng rà soát có một khoản phát sinh thanh toán tự động dư nợ thẻ tín dụng của Phan Anh: 89.787.075 VNĐ. Phan Anh đã nộp lại số tiền này vào TK mới. Như vậy số dư cuối cùng là: 21.010.044.861 + 89.787.075 = 21.099.831.936 VNĐ

– TỔNG SỐ TIỀN chúng ta cùng chung tay là: 21.099.831.936 + 3.084.000.000 = 24.183.831.936 VNĐ

* Trong số đó có 1 giao dịch tra soát duy nhất xin hoàn trả lại số tiền 20.000.000 VNĐ từ TRINH DUY HOAI *

Xin trân trọng cảm ơn cả nhà, cảm ơn những con người thầm lặng đã góp sức mà không cần phải tuyên dương rộng rãi. Chúng ta đã cùng nhau làm một điều thật tuyệt. Giai đoạn hỗ trợ chuyên sâu mới là thử thách lớn, nhưng Phan Anh hoàn toàn tin tưởng chúng ta cùng bà con sẽ thành công. Xung quanh ta rất nhiều người tốt và đang cùng nhau làm điều tử tế!

Hãy yêu ngày tới, dù để gió cuốn đi <3

Thông tin minh bạch