Đóng
15401071_10154094849191198_

Hội An (ảnh) – Thắng Thế Lê

Bình Định (video) – Tuyến Nguyễn Xuân

Đau – chúng ta!

Ngồi bàn kế hoạch, vẽ tuyến đường đi cho đợt hỗ trợ khẩn cấp lần này mà…!

18 không biết nước rút ở đâu trước nữa? Anh em đành sẵn sàng tinh thần lên đường không báo trước nhé!

24 tỷ/Các dự án thiện nguyện đã thực hiện