Đóng
hinh-9

Ở đâu bon chen không biết, ở đây bà con đong đầy tình làng nghĩa xóm! Sẵn sàng nhường cả con bò giống cho người khó khăn hơn…

Bà con càng yêu thương nhau, chúng con càng cố gắng, càng về <3 <3 <3

Chúng con luôn tin và yêu bà con!

Mọi sự vất vả, khảo sát, điều tra, làm trọn các thủ tục, giấy tờ, chứng từ.. đủ kiểu cũng chỉ là để đáp ứng cho cái “đúng quy trình” của nhiều nhà bàn phím học, đang ở nhà gào thét gõ ra những sân si, tiêu cực, nghi ngờ, xuyên tạc..

Nhưng các bạn yên tâm, tôi hứa bằng danh dự của mình, tôi sẽ cho mấy người đó thấy rằng họ đã sai, và cuộc đời còn vô số người tốt!

Không gặp được, không nhìn thấy được sự tử tế thì lỗi tại họ mà thôi!

24 tỷ/Các dự án thiện nguyện đã thực hiện