Đóng
hinh-6

Hnay anh em chúng tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ! Đi khảo sát từng hộ gia đình và thăm hỏi tình hình từng người thậm chí hỏi thăm cả hàng xóm láng giềng!…

Chúng ta là