Close
hinh-9

  1. HÌNH 9 -10:

Ngày 1/11/2016, Phan Anh ra ngân hàng đề nghị đóng tài khoản và xin sao kê (bản cứng và bản mềm pdf). Thời điểm đề nghị in sao kê là 13h57. Tại thời điểm này ngân hàng chưa thể chốt số dư cuối cùng, do có thể một giao dịch phát sinh liên ngân hàng chưa về tới. Vì vậy, ngân hàng in sao kê từ ngày 17/10/2016 đến hết ngày 31/10/2016. Số dư ban đầu là: 508.500.000 đồng (Năm trăm linh tám triệu năm trăm ngàn đồng).

Số dư cuối kỳ là 21.013.935.458 đồng (Hai mốt tỷ không trăm mười ba triệu chín trăm ba lăm ngàn bốn trăm năm tám đồng).

  1. HÌNH 11-12:

Một số giao dịch phát sinh trong ngày 1/11/2016, trong đó có giao dịch hoàn trả lại tiền theo yêu cầu của một mạnh thường quân, và lãi phát sinh tại thời điểm đóng TK.

Số dư ban đầu là: 21.013.935.458 đồng (Hai mốt tỉ không trăm mười ba triệu chín trăm ba lăm ngàn bốn trăm năm tám đồng.

Số phát sinh có: 16.109.223 đồng (Mười sáu triệu một trăm lẻ chín ngàn hai trăm hai ba đồng)

Số phát sinh nợ: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)

Số dư cuối kỳ: 21.010.044.681 đồng (Hai mốt tỷ không trăm mười triệu không trăm bốn tư ngàn sáu trăm tám mốt đồng)

  1. HÌNH 8:

Đến cuối ngày 1/11/2016, lúc 17h21, tài khoản mới chính thức được đóng lại và chuyển toàn bộ số dư trong tài khoản sang tài khoản mới đồng sở hữu do Phan Anh và anh Minh Đỗ cùng đứng tên. TK đồng sở hữu chỉ thực hiện được giao dịch khi có đầy đủ chữ ký hợp lệ của cả hai chủ tài khoản. Số TK mới là 00451002266888

img_8537

  1. HÌNH 7:

Do có tới hơn 24.000 giao dịch phát sinh nên để mọi người có thể theo dõi chi tiết, ngày 2/11/2016, Phan Anh đã đề nghị ngân hàng in riêng một bản thống kê các giao dịch ghi nợ TK:

Rút tiền mặt: 2.256.000.000 (Hai tỷ hai trăm năm mươi sáu triệu đồng). Phan Anh trực tiếp rút để tặng quà tiền mặt cho bà con.

Chuyển khoản: 360.000.000 (Ba trăm sáu mươi triệu đồng). Phan Anh chuyển sang TK khác nhờ rút tiền mặt tặng quà cho bà con vì tại xã không có ngân hàng VCB.

Chuyển khoản thanh toán: 418.000.000 (Bốn trăm mười tám triệu đồng). Tiền mua thực phẩm tặng bà con.

Có 4 hoàn trả: do người chuyển chuyển nhầm số tiền đề nghị chuyển lại.

Có 1 hoàn trả: do 1 người yêu cầu tra soát không rõ lý do

Có 1 khoản trích nợ tự động trả số dư TK thẻ AMEX của Phan Anh: 89.787.075 (Tám chín triệu bảy trăm tám bảy ngàn không trăm bảy lăm đồng). Phan Anh đã hoàn trả lại khoản tiền này vào TK 00451002266888

img_8536

  1. ĐƠN ĐỀ NGHỊ NGÂN HÀNG TỰ ĐỘNG CHUYỂN TRẢ TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU LẤY LẠI TIỀN NGÀY 26/10.

img_8535

  1. HÌNH 13 -14: HOÁ ĐƠN ĐỎ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH MUA THỰC PHẨM CHO BÀ CON TỪ ĐÀ NẴNG. 
  1. HÌNH 1-5: XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI DÂN, ĐOÀN THỂ ĐỊA PHƯƠNG VỀ SỐ LƯỢNG QUÀ, TIỀN MẶT TRAO TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI DÂN.

8. HÌNH 15:

Sao kê ngày 2/12/2016 của tài khoản đồng sở hữu, phát sinh một số giao dịch chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản mới, dù đã thông báo ngừng nhận tiền. Kể từ thời điểm này, tất cả các giao dịch phát sinh có, Phan Anh đều sẽ đề nghị ngân hàng chuyển ngược trở lại.

img_8597

9. Hình 17: sao kê TK ngày 15-16/10/2016

Phan Anh đã chuyển số dư từ TK của mình sang một TK tiết kiệm để đưa số dư về mức 500.000.000 đồng ban đầu. Tuy nhiên, do tính toán nhầm Phan Anh đã để lại số dư khả dụng là 508.500.000 đồng. Đáng nhẽ Phan Anh có thể chuyển nốt 8.500.000 đồng đi nhưng thật sự lúc đó quá bận phải chạy đi làm chương trình nên cứ để nguyên đó.

15272192_10154149978374071_5193065712384514930_o

Thông tin minh bạch