Đóng
cao-thi-huong-e1486632797198-dd

THẠCH HOÁ ĐỢT 2

—-

Thôn Đạm Thuỷ 3
1 Nguyễn Văn Sơn Trần Thị Liên
2 Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Văn Lân
3 Nguyễn Văn Sừ Nguyễn Biên Thuỳ
4 Hoàng Thị Vinh Hoàng Văn Tiến
5 Dương Trọng Đãi Nguyễn Thị Tuý
6 Nguyễn Hiếu Toàn Nguyễn Minh Diện
7 Nguyễn Văn Hoàn Nguyễn Thị Hiển
8 Trần Xuân Hoàn Hoàng Hải
9 Hồ Văn Sơn Trần Ngọc Thanh
10 Nguyễn Thanh Hoài Nguyễn Văn Tình
11 Hoàng Thị Quyên Nguyễn Văn Khuê
12 Mai Xuân Minh Phạm Thị Hồng
13 Mai Ngọc Phú Mai Xuân Thành
14 Mai Chiến Hoàng Văn Thắm
15 Hoàng Thị hà Trần Thị Châu
16 Nguyễn Văn Trung Hoàng Văn Sơn
17 Mai Văn Phụng Mai Ngọc Thanh
18 Mai Ngọc An Mai Văn Hoài
19 Lê Xuân Thiết Nguyễn Thị Tuyết
20 Mai Xuân Thiết Phạm Xuân Tùng
Thôn Hồng Sơn
1 Cao Thanh Phong Cao Sáu
2 Trần Xuân Trường Trần Văn Bôn
3 Võ Thị Nhất Lê Thị Nguyệt
4 Hà Minh Lộc Nguyễn Thị Hạnh
5 Cao Thanh Nam Trần Huấn
6 Lê Thị Lĩnh Cao Thị Dương
7 Cao Hồng Quý Trương Thị Lương
8 Trần Xuân Hoá Trần Nhượng
9 Trần Ngọc Lân Nguyễn Thị Hiến
10 Nguyễn Văn Hiếu Hoàng Nghịa
11 Lê Thị Hoà Hoàng Ngọc Lâm
12 Cao Thị Lợi Hoàng Xuân Hoà
13 Cao Xuân Toàn Hoàng Bảo Trung
14 Nguyễn Lựu Trần Tượng
Thôn 1 Thiết sơn
1 Nguyễn Đức Anh Trần Đình Nhuận
2 Ngô Lý Hùng Trần Thị Con
3 Trần Văn Cường Phạm Thị Đương
4 Nguyễn Thị Nhung Nguyễn Xuân Hiếu
5 Nguyễn Văn Tâm Trần Thị Xanh
6 Lê Xuân Điền Lê Trung Tần
7 Nguyễn Nam Cường Trần Thị Cành
8 Lê Văn Minh Lê Đức Tùng
9 Nguyễn Thị Thái Trần Thị Hồng
10 Trần Văn Phúc Nguyễn Trạch
11 Trần Đình Sung Trần Thị Ky
12 Lê Ngọc Quang Lê Thị Hoa
13 Trương Huynh Nguyễn Thọ
Thôn 2 Thiết sơn
1 Lê Hựu Lê Xuân Dục
2 Lê Thị Hoa Mai Xuân Thưởng
3 Trần Minh Quế Trần Diệp
4 Trần Thị Thanh Tâm Nguyễn Lưu
5 Cao Lê Hoàng Quang
6 Phạm Văn Minh Lê Văn Quang
7 Phạm Thị Phú Nguyễn Thị Định
8 Nguyễn Ngọc Thành Trần Hảo
9 Nguyễn Văn Đồng Nguyễn Thị Khuơng
10 Lê Văn Lý Nguyễn Thị Phước
11 Cao Thị Mai Nguyễn Thị Nhường
12 Nguyễn Thế Phong Hà Thị Miêng
13 Lê Quang Trung Lê Thị Dạc
Thôn 5 Thiết sơn
1 Phan Thị Phùng Nguyễn Anh Hùng
2 Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Thị Hiền
3 Phạm Hanh Phạm Đức Long
4 Trần Ngọc Cương Nguyễn Thanh Lâm
5 Hoàng Xuân Hoài Hoàng Văn Long
6 Hoàng Xuân Vương Phạm Hồng Quân
7 Phạm Xuân Quyền Trần Thị Như
8 Lê Trung Luyến Nguyễn Thị Kiền
9 Trần Minh Khai Phạm Hồng Hưng
10 Trần Văn Đàn Nguyễn Thị Liệt
11 Phạm Xuân Quế Phạm Xuân Ngọ
12 Hoàng Hợi Trần Phúc
13 Nguyễn Thỉ Nguyễn Thị Hoài
14 Mai Xuân Hiệu Nguyễn Thế Nguyên
Thôn 3 Thiết sơn
1 Nguyễn Thị Cầm Nguyễn Văn Hải
2 Trần Quang Thắng Trần Văn Chiến
3 Lê Thị Dậu Trần Xuân Dũng
4 Hà Văn Toàn Nguyễn Thị Mận
5 Phạm Văn Minh Hoàng Quỳnh
6 Nguyễn Ngọc Vinh Nguyễn Song Lô
7 Hà Thanh Bảy Nguyễn Thị Huyền
8 Trần Ngọc Quyền Lê Thị Dão
9 Trần Văn Hồng Lê Thị Nhũng
10 Cao Thị Hương Trần Thị Quý
11 Lê Thị Hoa Nguyễn Văn Vũ
12 Lê Khanh Phạm Thị Vân
14 Trần Xuân Cường Nguyễn Thị Đa
15 Lê Quý Thìn Ngô Thị Trúc
15 Lê Trung Điệp Hà Thị Châu
16 Cao Văn Thông Lê Thị Mai
17 Hoàng Thị Cúc Cao Thị Thoại
Thôn 4 Thiết sơn
1 Nguyễn Thị Phú Đặng Ngọc Cảnh
2 Cao Thị Tiệp Lê Văn Hùng
3 Hà Thanh Nam Trương Đệ
4 Nguyễn Văn Hợi Phan Thị Hạch
5 Đặng Thị Lợi Trần Đức Lưu
6 Lê Thị Hoan Lê Thị Nhung
7 Nguyễn Văn Hưng Phan Cung
8 Nguyễn Văn Quang Trần Thị Ảnh (Tường)
9 Trần Văn Bảy Trần Điêủ
10 Cao Xuân Lâm Trần Thị Thuỷ
11 Nguyễn Thanh Sơn Nguyễn Ngọc Lương
12 Nguyễn Lệ Nguyễn Thiu
13 Nguyễn Tư Hoàng Trần Thẩu
Các dự án thiện nguyện