Đóng
Đạm-Thuỷ-2_Đoàn-Việt-Phương-dd

THẠCH HOÁ ĐỢT 1

THÔN STT HỘ NHẬN BÒ HỘ NHẬN BÊ
THIẾT SƠN
  1 TRƯƠNG LIỆU NGUYỄN THỊ CAM
  2 TRẦN BÁT TRẦN XUÂN QUẾ
  3 PHẠM TIẾN THỪA PHẠM CHỈ
  4 TRẦN VĂN PHÚ PHẠM THỊ NHƯỜNG
  5 NGUYỄN TIẾN DŨNG NGUYỄN LUYẾN
  6 TRẦN NGỌC THÀNH TRẦN VĂN THIỆN
  7 TRẦN ĐÌNH BIÊN TRẦN XUÂN HỢI
  8 HOÀNG VĂN NAM HOÀNG THỊ TƯƠNG
  9 LÊ NGỌC HÀ TRÂN THỊ THANH
  10 LÊ NGỌC BIÊN LÊ THỊ MỸ
  11 NGUYỄN NGỌC LÂM HOÀNG VĂN TẦN
  12 LE VĂN HIỀN TRẦN THỊ HUỆ
ĐẠM THỦY 1
  1 MAI THỊ GIÁO THÁI THỊ HƯƠNG
  2 CAO XUÂN DẬU ĐOÀN THỊ LIỆU
  3 NGUYỄN THỊ BÌNH PHẠM THỊ HUY
  4 ĐOÀN THỊ PHƯỢNG MAI XUÂN ĐINH
  5 CAO THỊ NGA CAO XUÂN KIM
  6 NGUYỄN THỊ HÀ CAO XUÂN SUNG
  7 CAO NGỌC BẢO CAO VIẾT LUYỆN
  8 NGUYỄN XUÂN NGHỊ HOÀNG XUÂN ĐỨC
  9 ĐINH XUÂN VINH HOÀNG THỊ ĐÀM
  10 HOÀNG XUÂN THỤC HÀ THỊ NGA
  11 HOÀNG VĂN ĐÔNG LÊ THỊ TIỆN
  12 ĐOẠN THỊ PHÚ HOÀNG CÂU
  13 CAO XUÂN DUYỆT CAO THỊ SUNG
  14 HOÀNG THỊ CHUYÊN NGUYỄN TRỌNG TỜI
  15 HOÀNG THỊ SÁU HỒ THỊ DIỆU
  16 ĐOÀN THỊ PHÚ NGUYỄN XUÂN HOÀNG
ĐÀM THỦY 2
  1 ĐOÀN VIỆT PHƯƠNG MAI THỊ HÓA
  2 NGUYỄN XUÂN HƯNG NGUYỄN VĂN SỨ
  3 NGUYỄN QUYẾT THẮNG MAI THỊ DÀN
  4 NGUYỄN VĂN NGỌC NGUYỄN VĂN DẬU
  5 PHẠM THỊ THẢO TRƯƠNG THỊ SEN
  6 NGUYỄN THỊ QUÝ THÁI VĂN LÂM
  7 TRÀN MẠNH TƯ VÕ XUÂN HẢI
  8 NGUYỄN VĂN SỸ NGUYỄN VĂN HỒNG
  9 PHẠM THỊ CÁC HOÀNG TỔ
  10 CAO THỊ HƯƠNG VÕ VĂN THỐNG
  11 MAI XUÂN NAM MAI XUÂN HẢI
  12 NGUYỄN VÂN THẮNG VÕ THỊ ĐẠO
  13 ĐOÀN XUÂN HOÀI ĐOÀN XUÂN THIẾT
  14 MAI VĂN CẨM HOÀNG VĂN DƯƠNG
  15 HOÀNG VĂN DŨNG CAO XUÂN CẨN
  16 TRẦN THỊ HẢI NGUYỄN THỊ CHIẾN
  17 LÊ QUỐC VIỆT LÊ XUÂN HẠNH
  18 NGUYỄN VĂN THOAN NGUYỄN VĂN THUẤN
  19 HÀ VĂN LÂN PHẠM THỊ TƯỜNG
  20 VÕ THỊ LOAN HOÀNG VĂN SƠN
  21 TRẦN NGỌC TƯỜNG NGUYỄN THỊ OANH
  22 HOÀNG XUÂN LÝ NGUYỄN VĂN MẾN
  23 HOÀNG TRUNG THÀNH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
  24 NGUYỄN VĂN SỬU NGUYỄN VĂN TÝ
  25 ĐOÀN VĂN NGHĨA TRẦN BÀN
  26 NGUYỄN TRUNG THÀNH TRẦN XUÂN QUÝ
HUYỀN NỰU
  1 CAO DUY NIỆM NGUYỄN NGỌC THÀNH
  2 CAO ĐỨC HIỀN LÊ THỊ NHUNG
  3 CAO XUÂN VINH LÊ LƯƠNG
  4 LÊ THỊ TÂM CAO THỊ TRỬ
  5 LÊ DUY PHIÊN LÊ TRUNG TỨ
  6 CAO XUÂN ĐỨC CAO HỒNG ÚY
  7 NGUYỄN TIẾN DŨNG LÊ UYÊN
  8 HOÀNG THỊ HIỀN NGUYỄN NGỌC THỨC
  9 HOÀNG THỊ CẢNH LÊ THÀO
  10 CAO XUÂN HỮU CAO XUÂN CHUNG
  11 CAO XUÂN MINH HOÀNG DUYẾN
  12 CAO TIẾN CƯỜNG ĐOÀN THỊ BÍNH
  13 CAO NGỌC THANH CAO VĂN MINH
  14 NGUYỄN KHƯƠNG NGUYỄN THỊ LIỄN
  15 ĐOÀN THỊ CÚC LÔ THỊ KHƠN
  16 CAO THỊ TUYẾN NGUYỄN THỊ THUẬN
  17 MAI XUÂN DŨNG MAI XUÂN SỸ
  18 HOÀNG TRỌNG BÁU NGUYỄN XUÂN THÀNH
  19 LÊ TRUNG TRỰC HỒ THỊ VĨNH
  20 LÊ ANH TUẤN LÊ VĂN THÔNG
  21 TRẦN THẾ TRƯỜNG NGUYỄN THỊ SÂM
  22 CAO XUÂN THẮNG TRẦN TIÊN DŨNG
  23 TRẦN THỊ ĐIỀU HOÀNG TRẦM
  24 HOÀNG VĂN HOÀI TRẦN XUÂN HOÀI
  25 CAO HỒNG VĂN TRẦN THỊ LỘ
  26 NGÔ THỊ ĐÀO PHẠM THỊ TÍN
  27 LÊ THỊ TIẾN ĐINH THỊ QUYỀN
  28 CAO VĂN KHÁNH NGUYỄN THỊ HUYÊN
  29 HOÀNG DIỆM HOÀNG DUY THÔNG
  30 MAI NGỌC THÁI CAO MẬM
CAO SƠN
  1 NGUYỄN THANH BÌNH MAI THỊ HOA
  2 NGUYỄN NGỌC PHI TRÂN THỊ NGUYỆT
  3 LÊ THỊ HÒA LÊ BÁ HÒE
  4 NGUYỄN THỊ HÒA LÊ THỊ NHẪN
  5 TRẦN VĂN THIỆN LÊ THỊ LIỆU
  6 TRẦN HIỀN NGUYỄN THỊ THI
  7 TRẦN NGỌC LÀNH TRẦN THỊ HÀ
  8 LÊ VĂN CƯỜNG NGUYỄN THỊ THANH
  9 TRẦN VĂN NHUNG LÊ TRUNG HIỆP
  10 HOÀNG MINH KHƯƠNG LÊ NGỌC QUYẾT
  11 TRẦN THỊ HIÊN TRẦN THỊ MAI
  12 TRẦN VĂN THẮNG CAO THỊ THẢO
  13 TRẦN THỊ DIỆU LÊ QUỐC CHƯỞNG
Các dự án thiện nguyện