Đóng
bac-hoa-cao-van-anh-dd

MAI HOÁ

_DANH SÁCH

TT xã TT
thôn
Thôn Họ và tên
(Hộ nhận bò)
Năm
sinh
Thuộc hộ Ghép
với hộ
Họ và tên
(Hộ nhận bê)
Năm
sinh
Thuộc hộ Ghi chú
1 1 Đông Hoà Hà Thị Hường 1956 Nghèo Trần Hiệt 1932 Nghèo
2 2 Đông Hoà Nguyễn Thị Thảo 1959 Cận nghèo Ngô Thị Khuân 1929 ĐBKK
3 3 Đông Hoà Trần Trung Thành 1981 Cận nghèo Trần Cẩn 1930 Nghèo
4 4 Đông Hoà Hà Văn Hùng 1975 Nghèo Hà Xiêm 1930 Nghèo
5 5 Đông Hoà Phạm Thị Lý 1963 Cận nghèo Nguyễn Thị Lan 1976 nghèo
6 6 Đông Hoà Trần Ngọc Ái 1982 Nghèo Hoàng Thảnh 1925 Nghèo
7 7 Đông Hoà Hoàng Lý 1958 Cận nghèo Phạm Văn Sự 1966 Cận nghèo
8 8 Đông Hoà Hà Thị Huyên 1965 Cận nghèo Hà Sanh 1935 Nghèo
9 9 Đông Hoà Trần Thị Hiệp 1942 Nghèo Bùi Bính 1968 Nghèo
10 10 Đông Hoà Trần Văn Hồng 1977 Nghèo Hà Văn Cường 1937 Nghèo
11 11 Đông Hoà Hà Văn Sáu 1986 Nghèo Hoàng Duy Liễu 1941 Nghèo
12 12 Đông Hoà Nguyễn Trọng Nghĩa 1989 Cận nghèo Cao Thị Hoạ 1943 Nghèo
13 13 Đông Hoà Hà Thị Tuệ 1962 Cận nghèo Trần Minh Nghĩa 1978 Cận nghèo
14 14 Đông Hoà Bùi Thị Hường 1962 Cận nghèo Hà Thị Sâm 1937 Nghèo
15 1 Đông Thuận Phạm Văn Bình 1966 Nghèo Nguyễn Đình Tùng 1929 Nghèo
16 2 Đông Thuận Hà Vấn 1922 Nghèo Hoàng Thanh 1941 Cận nghèo
17 3 Đông Thuận Nguyễn Thị Trâm 1954 Nghèo Nguyễn Văn Lộc 1977 Nghèo
18 4 Đông Thuận Nguyễn Thị Lành 1964 Nghèo Nguyễn Xuân Cường 1966 Cận nghèo
19 5 Đông Thuận Nguyễn Thị Vỳ 1939 Nghèo Hà Thị Lan 1938 Nghèo
20 6 Đông Thuận Hà Duy Đính 1977 Nghèo Hà Thị Khen 1933 Nghèo
21 7 Đông Thuận Nguyễn Thị Thú 1963 Nghèo Hà Thị Luyên 1942 Nghèo
22 8 Đông Thuận Trần Thị Thu 1951 Cận nghèo Trần Thị Thí 1927 Nghèo
23 9 Đông Thuận Trần Thị Chiểu 1928 ĐBKK Phạm Thị Lỡi 1942 Nghèo
24 10 Đông Thuận Trần Tiến Lực 1976 Nghèo Trần Trang 1932 Nghèo
25 11 Đông Thuận Trần Ngọc Huân 1979 Nghèo Nguyễn Thị Hồng 1961 Nghèo
26 12 Đông Thuận Nguyễn Văn Phương 1976 Nghèo Võ Thị Sâm 1938 Nghèo
27 13 Đông Thuận Trần Bá Quý 1965 Nghèo Lê Thị Lan 1932 Nghèo
28 14 Đông Thuận Nguyễn Văn Tăng 1972 Cận nghèo Nguyễn Thanh Nhàn 1940 Cận nghèo
29 15 Đông Thuận Cao Văn Hưng 1985 Nghèo Võ Thị Khang 1932 nghèo
30 16 Đông Thuận Hà Thị Hoà 1987 Nghèo Trần Thị Hải 1959 Nghèo
31 17 Đông Thuận Hà Duy Hệ 1942 Nghèo Trần Hàm 1930 Nghèo
32 1 Bắc Hoá Hà Văn Minh 1972 Nghèo Hà Duy Thanh 1936 Nghèo
33 2 Bắc Hoá Hà Đức Tâm 1957 Nghèo Nguyễn Thị Phen 1933 Nghèo
34 3 Bắc Hoá Hà Văn Thắng 1958 nghèo Cao Xuân Thành 1979 Cận nghèo
35 4 Bắc Hoá Cao Văn Hùng 1965 Cận nghèo Cao Thị Thuyết 1931 Nghèo
36 5 Bắc Hoá Hà Thanh Hải 1975 Nghèo Hà Thanh Trà 1938 Nghèo
37 6 Bắc Hoá Hà Thị Hợi 1973 Nghèo Hà Thị Lan 1946 Nghèo
38 7 Bắc Hoá Nguyễn Văn Hiền 1974 Cận nghèo Nguyễn Mai 1932 Nghèo
39 8 Bắc Hoá Hà Thị Đoàn 1952 Nghèo Hà Khơi 1933 Cận nghèo
40 9 Bắc Hoá Trương Thị Hoè 1950 Nghèo Hà Duy Lội 1935 Nghèo
41 10 Bắc Hoá Hà Văn Bình 1958 Nghèo Nguyễn Thị Liên 1964 Nghèo
42 11 Bắc Hoá Hà Văn Trị 1952 Nghèo Hà Thị Hàm 1939 Nghèo
43 12 Bắc Hoá Cao Văn Anh 1983 Nghèo Cao Văn Sáng 1969 Cận nghèo
44 13 Bắc Hoá Hà Văn Dũng 1983 Cận nghèo Cao Thị Tùng 1952 Nghèo
45 14 Bắc Hoá Lê Thị Vinh 1938 Nghèo Võ Thị Hà 1976 Nghèo
46 15 Bắc Hoá Hà Thị Hội 1972 Nghèo Hà Thị Xuyên 1956 Cận nghèo
47 16 Bắc Hoá Hoàng Văn Nghĩa 1972 Cận nghèo Trần Thị Mĩa 1952 Nghèo
48 17 Bắc Hoá Nguyễn Bá Hà 1983 Cận nghèo Nguyễn Thị Tình 1961 ĐBKK
49 18 Bắc Hoá Võ Văn Sáng 1987 Nghèo Nguyễn Thị Dương 1933 Cận nghèo
50 19 Bắc Hoá Hoàng Bá Dương 1985 Cận nghèo Hà Thị Thuyết 1930 Nghèo
51 20 Bắc Hoá Hà Tăng Chức 1974 Cận nghèo Hà Văn Hiệu 1975 Cận nghèo
52 21 Bắc Hoá Trần Thị Lan 1927 Nghèo Hà Thị Nghĩa 1956 Nghèo
53 22 Bắc Hoá Hà Thị Hồng 1966 Nghèo Trần Thị Thái 1922 Cận nghèo
54 23 Bắc Hoá Hà Thanh Ân 1976 Cận nghèo Hoàng Thị Cầm 1950 Nghèo
55 24 Bắc Hoá Võ Văn Tâm 1979 Nghèo Hà Thị Kỷ 1939 nghèo
56 25 Bắc Hoá Võ Văn Tiến 1977 Nghèo Hà Thị Thương 1962 Nghèo
57 26 Bắc Hoá Cao Văn Cường 1971 Cận nghèo Nguyễn Thị Miện 1935 Nghèo
58 27 Bắc Hoá Hà Thị Phương 1958 Cận nghèo Nguyễn Lương 1932 Nghèo
59 28 Bắc Hoá Võ Thị Thiết 1952 Nghèo Cao Văn 1942 Cận nghèo
60 29 Bắc Hoá Hà Văn Vũ 1979 Cận nghèo Võ Thị Thuyết 1936 Cận nghèo
61 30 Bắc Hoá Nguyễn Văn Song 1979 Nghèo Hà Thị Luỵ 1933 Nghèo
62 1 Tây Hoá Hà Văn Tuấn 1977 Nghèo Võ Văn Thi 1950 Cận nghèo
63 2 Tây Hoá Hà Thị Quế 1962 ĐBKK Hà Thị Huyên 1954 Nghèo
64 3 Tây Hoá Trần Xuân Hưng 1989 Nghèo Trần Xuân Hải 1959 Cận nghèo
65 4 Tây Hoá Hà Văn Anh 1969 Cận nghèo Trần Thị Tâm 1967 ĐBKK
66 5 Tây Hoá Võ Văn Dũng 1986 Cận nghèo Võ Thị Diệp 1959 Nghèo
67 6 Tây Hoá Hà Văn Đạo 1965 Cận nghèo Hà Thị Thức 1960 Cận nghèo
68 7 Tây Hoá Hà Văn Định 1975 Cận nghèo Võ Thị Dần 1962 Cận nghèo
69 8 Tây Hoá Hà Văn Trường 1982 ĐBKK Trần Thị Sông 1930 Nghèo
70 9 Tây Hoá Hà Văn Hùng 1989 Nghèo Nguyễn Văn Hùng 1983 Cận nghèo
71 10 Tây Hoá Võ Thị Hà 1965 Nghèo Hà Thị Tư 1964 Nghèo
72 11 Tây Hoá Hà Văn Hường 1979 Nghèo Hà Văn Tấn 1953 Nghèo
73 12 Tây Hoá Nguyễn Đức Thuần 1982 Nghèo Hà Thị Huệ 1953 Nghèo
74 13 Tây Hoá Nguyễn Văn Toàn 1977 Cận nghèo Hà Duy Hồng 1967 Nghèo
75 14 Tây Hoá Nguyễn Tiến Mậu 1960 Nghèo Trần Thị Tường 1966 ĐBKK
76 15 Tây Hoá Võ Thị Luận 1984 Nghèo Trần Thị Long 1953 Nghèo
77 16 Tây Hoá Võ Văn Thành 1973 Nghèo Nguyễn Thị Thanh 1945 Nghèo
78 17 Tây Hoá Võ Văn Thìn 1976 Nghèo Nguyễn Thị Phúc 1952 nghèo
79 18 Tây Hoá Hà Thị Nga 1964 Nghèo Hà Nghèn 1932 nghèo
80 19 Tây Hoá Hà Minh Hát 1972 Cận nghèo Hà Thị Hằng 1939 Cận nghèo
81 20 Tây Hoá Hà Văn Tuấn 1963 Cận nghèo Hà Văn Hưng 1958 Nghèo
82 21 Tây Hoá Hà Văn Đồng 1974 Cận nghèo Cao Thị Phương 1935 Nghèo
83 22 Tây Hoá Hà Văn Thảnh 1961 Nghèo Đoàn Xuân Tiệc 1935 Cận nghèo
84 23 Tây Hoá Hà Văn Thoả 1982 nghèo Trần Thị Thao 1947 ĐBKK
85 24 Tây Hoá Hà Văn Thắng 1972 Cận nghèo Nguyễn Thị Vân 1978 Cận nghèo
86 25 Tây Hoá Hà Quý Hưng 1976 ĐBKK Hà Văn Đấu 1965 Nghèo
87 26 Tây Hoá Hà Thị Học 1933 Nghèo Hà Thị Lý 1950 Nghèo
88 1 Xuân Hoá Mai Xuân Sâm 1955 Nghèo Mai Xuân Huấn 1928 Nghèo
89 2 Xuân Hoá Trần Đình Đàn 1960 Nghèo Trần Đăng Khoa 1948 Nghèo
90 3 Xuân Hoá Đỗ Thị Hà 1978 Nghèo Mai Thị Quang 1944 Nghèo
91 4 Xuân Hoá Võ Thị Thuận 1967 Nghèo Lê Thị An 1933 Nghèo
92 5 Xuân Hoá Võ Thị Thương 1958 Nghèo Phạm Định 1944 Nghèo
93 6 Xuân Hoá Nguyễn Thị Tâm 1956 Nghèo Nguyễn Thị Hoa 1959 Nghèo
94 7 Xuân Hoá Nguyễn Thị Hợi 1965 Nghèo Nguyễn Thị Tuệ 1955 Nghèo
95 8 Xuân Hoá Đậu Thị Lý 1962 Nghèo Đậu Tứ 1928 nghèo
96 9 Xuân Hoá Lâm Thị Tành 1942 Nghèo Nguyễn Thị Lan 1943 Nghèo
97 10 Xuân Hoá Nguyễn Minh Thư 1988 Nghèo Hà Văn Bộ 1981 Nghèo
98 11 Xuân Hoá Nguyễn Thị Văn 1951 Nghèo Trần Thị Kiền 1927 Nghèo
99 12 Xuân Hoá Trần Thị Hà 1957 Nghèo Nguyễn Thị Long 1941 Nghèo
100 13 Xuân Hoá Trần Xuân Thao 1976 Nghèo Nguyễn Thị Tùng 1929 Nghèo
101 14 Xuân Hoá Trần Thị Văn 1971 Cận nghèo Trần Xuân Hiển 1941 Nghèo
102 15 Xuân Hoá Trần Thị Hoè 1930 Nghèo Nguyễn Văn Hương 1963 Cận nghèo
103 16 Xuân Hoá Trần Bá Quế 1951 Cận nghèo Trần Bá Bảy 1986 Cận nghèo
104 17 Xuân Hoá Trần Đức Anh 1981 Cận nghèo Trần Tuần 1952 Cận nghèo
105 18 Xuân Hoá Lê Quang Trung 1981 Nghèo Trần Bá Nuôi 1935 nghèo
106 19 Xuân Hoá Nguyễn Văn Thái 1966 Cận nghèo Dương Thị Hựu 1932 Nghèo
107 20 Xuân Hoá Nguyễn Thị Hiên 1950 Nghèo Nguyễn Văn Lam 1973 Cận nghèo
108 21 Xuân Hoá Phạm Ngọc Thắng 1968 Cận nghèo Phạm Thị Yến 1938 Nghèo
109 22 Xuân Hoá Nguyễn Văn Ngại 1937 Nghèo Trần Thị Thuận 1937 Nghèo
110 23 Xuân Hoá Trần Bá Lược 1952 Nghèo Trần Bá Tỷ 1937 Nghèo
111 24 Xuân Hoá Đậu Thị Thư 1976 Cận nghèo Đậu Thị Vinh 1968 Cận nghèo
112 25 Xuân Hoá Nguyễn Thị Liên 1959 Nghèo Nguyễn Thị Lành 1981 Cận nghèo
113 26 Xuân Hoá Trấn Bá Ban 1937 Nghèo Võ Thị Thương 1946 Nghèo
114 27 Xuân Hoá Hà Thị Việt 1965 Cận nghèo Phạm Manh 1935 Nghèo
115 28 Xuân Hoá Nguyễn Văn Nguyên 1977 Cận nghèo Nguyễn Văn Huấn 1982 Cận nghèo
116 29 Xuân Hoá Trần Thị Lan 1964 Nghèo Trần Xuân Cường 1984 Cận nghèo
117 30 Xuân Hoá Trần Thị Lài 1933 Nghèo Nguyễn Văn Lợi 1973 Cận nghèo
118 1 Nam Sơn Nguyễn Thị Hoa 1983 Nghèo Hoàng Thị Diện 1934 Nghèo
119 2 Nam Sơn Phạm Ngọc Phê 1969 Cận nghèo Phạm Khương 1929 Nghèo
120 3 Nam Sơn Võ Văn Châu 1969 Cận nghèo Nguyễn Thị Tuệ 1941 Nghèo
121 4 Nam Sơn Trần Văn Quế 1977 Nghèo Hồ Ngọc Thành 1954 Cận nghèo
122 5 Nam Sơn Nguyễn Văn Trúc 1967 Nghèo Nguyễn Thị Tuyết 1932 Nghèo
123 6 Nam Sơn Trần Ngọc Sơn 1979 Cận nghèo Nguyễn Thị Huệ 1938 Nghèo
124 7 Nam Sơn Trần Hữu Tuấn 2001 Nghèo Nguyễn Thị Nghiềm 1938 Nghèo
125 8 Nam Sơn Trần Văn Hướng 1985 Cận nghèo Trần Thị Thu 1950 Nghèo
126 9 Nam Sơn Hoàng Thị Hương 1963 Nghèo Lê Thị Tuyền 1932 Nghèo
127 10 Nam Sơn Trần Thanh Châu 1974 Cận nghèo Nguyễn Thị Viêng 1933 Nghèo
128 11 Nam Sơn Chu Văn Lộc 1965 Cận nghèo Nguyễn Thị Đại 1927 nghèo
129 12 Nam Sơn Trần Anh Đô 1986 Nghèo Cao Thị Phương 1961 nghèo
130 13 Nam Sơn Hà Thị Dượng 1959 Nghèo Nguyễn Văn Lực 1987 Cận nghèo
131 14 Nam Sơn Phạm Thanh Hải 1979 Nghèo Phạm Thanh Sơn 1977 Cận nghèo
132 15 Nam Sơn Nguyễn Văn Bình 1977 Cận nghèo Nguyễn Thị Quý 1958 Nghèo
133 16 Nam Sơn Trần Thị Nga 1977 Nghèo Hồ Công Vanh 1940 Nghèo
134 17 Nam Sơn Nguyễn Thị Thương 1961 nghèo Nguyễn Thị Duyên 1935 Nghèo
135 18 Nam Sơn Nguyễn Văn Thạch 1979 Cận nghèo Cao Thị Sức 1936 Nghèo
136 19 Nam Sơn Nguyễn Thị Lý 1958 Nghèo Nguyễn Thị Yêm 1935 Nghèo
137 20 Nam Sơn Nguyễn Hợp Quốc 1987 Nghèo Lê Văn Đức 1946 Nghèo
138 21 Nam Sơn Nguyễn Thị Thiết 1963 Nghèo Nguyễn Văn Niên 1931 Nghèo
139 22 Nam Sơn Đoàn Thị Rấy 1952 Nghèo Phạm Thị Dục 1959 Cận nghèo
140 23 Nam Sơn Nguyễn Thị Hoa 1978 Nghèo Nguyễn Thị Thể 1935 Nghèo
141 24 Nam Sơn Lê Văn Nam 1988 Nghèo Phạm Văn Lai 1973 Cận nghèo
142 25 Nam Sơn Trần Xuân Sửu 1968 Cận nghèo Trần Xuân Sâm 1957 Nghèo
143 26 Nam Sơn Hồ Thị Luyến 1986 Nghèo Nguyễn Thanh Châu 1981 Cận nghèo
144 1 Liên Sơn Trần Xuân Liệu 1967 Nghèo Lương Thị Thuẩn 1946
145 2 Liên Sơn Trần Văn Duệ 1937 Nghèo Lê Thị Thảnh 1958 nghèo
146 3 Liên Sơn Lê Thị Như 1972 Nghèo Lê Quyền 1942 Nghèo
147 4 Liên Sơn Mai Xuân Liệu 1959 Nghèo Mai Thị Hương 1986 Nghèo
148 5 Liên Sơn Đậu Đình Thọ 1969 Cận nghèo Nguyễn Văn Triển 1969 Nghèo
149 6 Liên Sơn Đỗ Văn Quang 1969 Cận nghèo Đinh Thị Nga 1933 Nghèo
150 7 Liên Sơn Nguyễn Văn Thời 1958 Nghèo Võ Thị Tiến 1952 Cận nghèo
151 8 Liên Sơn Nguyễn Tất Thành 1969 Cận nghèo Phạm Thị Vy 1969 Nghèo
152 9 Liên Sơn Võ Văn Tý 1974 Cận nghèo Trần Thị Ngoan 1957 Cận nghèo
153 10 Liên Sơn Cao Văn Minh 1974 Cận nghèo Cao Xuân Liện 1941 Nghèo
154 11 Liên Sơn Nguyễn Văn Châu 1959 Cận nghèo Trần Thị Loan 1949 Nghèo
155 12 Liên Sơn Đặng Thị Liệu 1945 Cận nghèo Nguyễn Văn Tý 1943 Nghèo
156 13 Liên Sơn Trần Bá Cường 1977 Nghèo Trần Thị Miễn 1923 Nghèo
157 14 Liên Sơn Hà Thị Thu Phương 1984 Cận nghèo Trần Thị Định 1944 Nghèo
158 15 Liên Sơn Nguyễn Thị Hiếu 1946 Nghèo Phạm Thị Lộc 1936 Nghèo
159 16 Liên Sơn Nguyễn Văn Đức 1975 Cận nghèo Ngô Thị Tần 1942 Nghèo
160 17 Liên Sơn Nguyễn Văn Dần 1955 Nghèo Nguyễn Thị Hới 1926 Nghèo
161 18 Liên Sơn Mai Thị Ngại 1967 Cận nghèo Đinh Quang Hựu 1969 Cận nghèo
162 1 Liên Hoá Trần Xuân Nam 1974 Nghèo Nguyễn Thành Trung 1976 Cận nghèo
163 2 Liên Hoá Trần Thị Khiêm 1966 Cận nghèo Trần Thị Tuỵ 1941 Nghèo
164 3 Liên Hoá Nguyễn Văn Xiêm 1952 Cận nghèo Nguyễn Thị Hội 1952 Nghèo
165 4 Liên Hoá Mai Thị Lan 1964 Cận nghèo Trần Thị Sinh 1945 Nghèo
166 5 Liên Hoá Nguyễn Hồng Quảng 1955 Cận nghèo Trần Thị Minh 1927 Nghèo
167 6 Liên Hoá Nguyễn Xuân Hợi 1957 Cận nghèo Hoàng Xuân 1928 Nghèo
168 7 Liên Hoá Nguyễn Thị Phương 1967 Cận nghèo Mai Thị Thướng 1933 Nghèo
169 8 Liên Hoá Đặng Thị Quy 1968 Cận nghèo Trần Trung Cường 1991 Nghèo
170 9 Liên Hoá Đỗ Minh Khánh 1982 Cận nghèo Phạm Thị Hồng 1943 Cận nghèo
171 10 Liên Hoá Trần Ngọc Sơn 1984 Cận nghèo Mai Thị Lạch 1932 Nghèo
172 11 Liên Hoá Lê Trung Tuấn 1989 Cận nghèo Trần Thị Lai 1954 Nghèo
173 12 Liên Hoá Nguyễn Thị Thương 1971 Nghèo Mai Thị Quyên 1938 Nghèo
174 13 Liên Hoá Trần Mạnh Giang 1988 Cận nghèo Nguyễn Thị Dụng Nghèo
175 14 Liên Hoá Trần Thị Hậu 1989 Cận nghèo Trần Vân 1931 Nghèo
176 15 Liên Hoá Mai Xuân Cường 1968 Cận nghèo Đậu Đình Huyền 1981 Cận nghèo
177 16 Liên Hoá Nguyễn Tất Phương 1987 Cận nghèo Nguyễn Văn Nhuần 1924 Nghèo
178 17 Liên Hoá Nguyễn Văn Phú 1977 Cận nghèo Nguyễn Thanh Duyên 1978 Cận nghèo
179 18 Liên Hoá Nguyễn Văn Dũng 1979 Cận nghèo Nguyễn Thị Lan 1948 Nghèo
180 19 Liên Hoá Trần Văn Thắng 1987 Cận nghèo Nguyễn Thị Tình 1942 Nghèo
181 20 Liên Hoá Nguyễn Thị Như Huyền 1986 Cận nghèo Nguyễn Xuân Thanh 1986 Cận nghèo
182 21 Liên Hoá Trần Thị Thanh 1954 Cận nghèo Trần Thị Hoà 1939 Cận nghèo
183 22 Liên Hoá Lê Thị Châu 1968 Cận nghèo Nguyễn Viết Tiến 1944 Cận nghèo
184 23 Liên Hoá Hà Thị Hoà 1954 Cận nghèo Võ Thị Hường 1933 Nghèo
185 24 Liên Hoá Nguyễn Văn Quế 1978 Cận nghèo Phạm Thị Tầm 1934 Nghèo
186 25 Liên Hoá Đinh Văn Tứ 1967 Cận nghèo Nguyễn Văn Nhân 1974 Cận nghèo
187 26 Liên Hoá Đoàn Thị Vinh 1951 Nghèo Trần Thị Hoà 1935 Nghèo
188 27 Liên Hoá Phan Thị Phúc Hạnh 1984 Nghèo Trần Thị Thanh 1942 Nghèo
189 28 Liên Hoá Mai Thị Lợi 1978 Nghèo Nguyễn Thị Kim Huế 1976 Cận nghèo
190 29 Liên Hoá Phạm Văn Xuyên 1957 Cận nghèo Nguyễn Tứ 1924 Nghèo
191 30 Liên Hoá Nguyễn Thị Hương 1970 Nghèo Nguyễn Thị Hoa 1973 Cận nghèo
192 1 Lạc Hoá Nguyễn Thị Hà 1981 Nghèo Nguyễn Thị Mỹ 1928 Nghèo
193 2 Lạc Hoá Mai Thị Hồng 1969 Cận nghèo Lê Thị Trê 1931 Nghèo
194 3 Lạc Hoá Trần Đức Hoá 1955 Cận nghèo Mai Xuân Tín 1932 Nghèo
195 4 Lạc Hoá Nguyễn Văn Phúc 1964 Cận nghèo Lê Thị Huyến 1934 Nghèo
Các dự án thiện nguyện