Đóng

Thông tin minh bạch

hinh-60

Quy trình thực hiện trao quà tặng hỗ trợ khẩn cấp cho bà con bị ảnh hưởng của lũ lụt miền trung tại các xã Mai Hoá – Thạch Hoá (Tuyên Hoá, Quảng Bình), thôn Hương Giang, (Xã Lộc Yên), Xã Phương Mỹ – Phương Điền (Hương Khê – Hà Tĩnh).

Tìm hiểu thông tin về các xã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của lũ lụt, khảo sát thông tin về địa bàn có thể tiếp cận để...

02/12/2016 Để gió cuốn đi