Đóng

Dự án Nhà chống lũ

Giới thiệu về Nhà Chống Lũ

http://nhachonglu.org/thong-tin-chung GIỚI THIỆU THÔNG TIN CHUNG LÝ DO THÀNH LẬP Nằm trong ổ bão của khu vực, Việt Nam thường xuyên gánh chịu thiên tai và các...

07/08/2017 Quản Trị

18118492_1449633688426860_7764797309043779219_n

CẬP NHẬT NHÀ CHỐNG LŨ

Khi về vùng lũ, chúng tôi đã có lúc quặn lòng khi chứng kiến những căn nhà trống hoác. Lũ ập nhanh đến mức cuốn phăng đi...

05/08/2017 Quản Trị