Đóng

Dự án nước sạch Minh Cầm

IMG_6594

Cả nhà thân mến!

Theo dự kiến chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện trao tặng bò giống cho bà con thôn Tân Hoá, xã Mai Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh...

05/08/2017 Quản Trị