Đóng
hinh-34

Cạn lời với những kẻ mạo danh người khác, cụ thể là những người (ko hiểu vì lý do gì?) bịa đặt nói xấu MC Phan Anh và việc thiện nguyện của cậu ấy…

Chúng ta là