Đóng
IMG_6594

Theo dự kiến chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện trao tặng bò giống cho bà con thôn Tân Hoá, xã Mai Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình (dự án trao tặng bò giống). Tuy nhiên, khi khảo sát thực tế có một số vấn đề phát sinh.

Thứ nhất, nhiều hộ gia đình thuộc đối tượng thụ hưởng dự án không có đủ điều kiện về chuồng trại để nuôi bò vì địa bàn này diện tích đất ở dành cho sinh hoạt khá nhỏ.

Bên cạnh đó, khí hậu thay đổi, nguồn nước bị ô nhiễm nặng làm ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân, hầu hết các hộ gia đình thiếu nước sạch để sinh hoạt và thiết tha được hỗ trợ tìm phương án có nguồn nước đảm bảo để sử dụng.

Sau khi trao đổi cùng bà con, cha quản xứ và chính quyền địa phương, dựa trên nguyện vọng của toàn bộ các hộ nằm trong diện được trao tặng bò giống, Phan Anh xin thay mặt cả nhà đồng ý chuyển đổi dự án thành xây dựng trạm nước sạch Minh Cầm để cung cấp nước sạch sinh hoạt cho hơn 400 hộ dân trong thôn và lân cận.

Phương thức thực hiện như sau:

  • Bà con thôn tân hoá cử đại diện làm chủ đầu tư (thống nhất là hội đồng giám mục) chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc tìm đối tác khảo sát, thiết kế, tư vấn, lắp đặt và hoàn thiện trạm nước sạch.
  • Nhóm những người bạn của Phan Anh chịu trách nhiệm giám sát và chi trả tối đa 80% giá trị công trình (không quá 1.200.000.000 đồng). Chi phí được chuyển trả trực tiếp đến đơn vị lắp đặt và hoàn thiện bằng hình thức chuyển khoản sau khi hợp đồng được ký kết, thanh lý.
  • Số chi phí còn lại được chia đều cho các hộ dân (không phải hộ nghèo, cận nghèo) cùng đóng góp.

IMG_6594

FullSizeRender-4 FullSizeRender-1 FullSizeRender-2

FullSizeRender-3

FullSizeRenderFullSizeRender-5

Dự án nước sạch Minh Cầm