Đóng

Chili System

Username System
Ho-Thi-Kim-dd

Bé Hồ Thị Kim

Mẹ vay tiền chữa bệnh cho Kim Mỗi lần đưa em đi khám bệnh là mỗi lần chị Hoa phải bán lúa và đi vay mượn thêm....

01/03/2017 Chili System

phan-cong-gia-bao-dd

Bé Phan Công Gia Bảo

Gia Bảo bị Hẹp eo động mạch chủ Vì quá khó khăn, gia đình không có điều kiện cho em nhập viện điều trị. Ngày khởi tạo:...

01/03/2017 Chili System

pham-le-nhat-huy-dd

Bé Phạm Nhật Huy

Bệnh tim của Huy rất nặng Là một ca bệnh tim nặng nên em Nhật Huy phải tiếp tục phẫu thuật. Ngày khởi tạo: 6/12/16 Cập nhật:...

01/03/2017 Chili System

nguyen-duc-tai-dd

Bé Nguyễn Đức Tài

Bác sĩ cho biết bệnh của em cần phẫu thuật càng sớm càng tốt. Ngày khởi tạo: 7/12/16 Cập nhật: 15/12/16 Hoàn cảnh gia đình Nguyễn Đức...

01/03/2017 Chili System