Đóng
hinh-11

Cái này không phải là chuồng bò mà là resort bò ấy ^_^

Happy ending cho ngày khảo sát cuối! Tuần sau là bà con Phương Mỹ – Phương Điền nhận bò đợt đầu rồi. Doanh nghiệp nào cũng hỗ trợ hết mực, những điều trông thấy mà an ấm lòng <3

Love you all, guys <3 <3 <3

24 tỷ/Các dự án thiện nguyện đã thực hiện