Đóng
hinh-60

Đợt này về với bà con có nhiều cảm xúc hơn mấy lần trước nhưng cảm xúc vui và gần gũi được với bà con nhiều hơn, lắng nghe bà con được nhiều hơn…

Chúng ta là