• Truyền thông
 • MC Phan Anh làm từ thiện qua góc nhìn pháp lý

  (Công lý) – MC Phan Anh có phạm luật hay không khi tự vận động ủng hộ đồng bào bị lũ lụt? Đó là câu hỏi đang được dư luận quan tâm. Luật sư đưa ra ý kiến vấn đề này.

  Trận lũ lụt vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho đồng bào miền Trung, nhất là hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh Với truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta, cả nước đã có những phong trào cứu trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hướng về miền Trung ruột thịt. Trong đó, nổi lên là việc làm của MC Phan Anh, lập kỉ lục khi vận động quyên góp được tới 16 tỉ đồng chỉ trong vòng 4 ngày.

  Trong khi dư luận cảm kích, khâm phục trước nghĩa cử của Phan Anh thì cũng có ý kiến cho rằng Phan Anh tổ chức quyên góp làm từ thiện như thế là vi phạm pháp luật, cần phải bị xử lý.

  Những ý kiến này dẫn chiếu quy định tại Điều 5 Nghị định 64/2008/CP:

  “Các tổ chức, đơn vị được tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ:

  1. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các cấp ở địa phương.

  2. Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện quy định tại Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

  3. Các tổ chức, đơn vị ở Trung ương được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho phép; Các tổ chức, đơn vị ở địa phương được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện cho phép.

  Ngoài các tổ chức, đơn vị nêu trên, không một tổ chức, đơn vị, cá nhân nào được quyền tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ”.

  MC Phan Anh làm từ thiện qua góc nhìn pháp lý

  Phan Anh lập kỉ lục khi vận động quyên góp được tới 16 tỉ đồng chỉ trong vòng 4 ngày.

  Quy phạm này làm một số người cho rằng Phan Anh nhận tiền của mọi người đi cứu trợ là sai. Vậy, vấn đề cần được hiểu thế nào cho đúng?

  Nghị định 64/2008/CP được ban hành theo các căn cứ là : Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Ngân sách Nhà nước. Như vậy ở đây là Nghị định này triển khai một số quy định về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc các cấp, một số quy định hoạt động của ngân sách nhà nước.

  Tiêu đề của văn bản pháp luật là Nghị định về “về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo”.

  Trong các căn cứ ban hành Nghị định này lại không có căn cứ vào văn bản luật nào quy định về hoạt động tự nguyện của công dân, chẳng hạn như Nghị định 30/2012/CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện phải căn cứ Bộ luật Dân sự, cho nên nghị định này không phải là triển khai về hoạt động tự nguyện của công dân, cụ thể là không quy định về hoạt động cứu trợ tự phát của công dân.

  Do các căn cứ ban hành như vậy nên nội dung của Nghị định này là được ban hành theo thẩm quyền của Chính phủ, triển khai một số nhiệm vụ giao cho Mặt trận Tổ quốc các cấp, được đảm bảo thực hiện bởi ngân sách nhà nhà nước, ở đây là nhiệm vụ “về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo”. Cho nên chỉ các cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao cùng với Mặt trận Tổ quốc các cấp, được hoạt động hoặc hỗ trợ hoạt động bằng ngân sách Nhà nước thì mới là đối tượng điều chỉnh của nghị định này.

  Như vậy, việc Phan Anh hoạt động từ thiện cùng bạn bè với danh nghĩa cá nhân không phải mang danh nghĩa nhà nước là không thuộc đối tượng này.

  Điều này được thể hiện rõ qua Điều 4 khoản 4 của Nghị định 64 đã quy định như sau:

  ” Các cơ quan thông tin đại chúng (báo, đài); các tổ chức đơn vị quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được phép vận động đóng góp hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.”

  Theo Điều 4 này thì mới có Điều 5 quy định về các tổ chức, đơn vị được tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ để thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, ngoài ra thì không có đơn vị, tổ chức, cá nhân nào được mang danh nghĩa thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp như đã nêu ở trên. Cá nhân Phan Anh kêu gọi quyên góp theo danh nghĩa cá nhân của mình, chứ không phải mượn danh nghĩa hưởng ứng kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tức là không giả mạo, thì không vi phạm theo tinh thần điều 5 của Nghị định này.

  Chính vì mang danh nghĩa cá nhân chứ không phải danh nghĩa nhà nước cho nên Phan Anh cũng không phải lập Ban cứu trợ như quy định của Nghị định này.

  MC Phan Anh làm từ thiện qua góc nhìn pháp lý

  MC Phan Anh đến với đồng bào vũng lũ

  Cũng cần lưu ý là, khi chính bản thân Phan Anh đem tiền của cá nhân mình lên đến 500 triệu để cứu trợ thì Phan Anh chính là người cứu trợ trực tiếp, cho nên tài khoản đã có 500 triệu của Phan Anh mà mọi người gửi thêm vào đó  thì chỉ là mang tính chất nhờ địa chỉ tài khoản của Phan Anh để gửi hộ cho cá nhân họ khi Phan Anh đi cứu trợ trực tiếp. Khi Phan Anh kêu gọi mọi người đóng góp cứu trợ mà anh tự bỏ ra 500 triệu để bản thân mang đi cứu trợ thì anh đã trở thành người cứu trợ rồi, không còn là người (chỉ có) tổ chức vận động suông. Việc làm này khác hẳn với một cá nhân lập một tài khoản rỗng mà kêu gọi mọi người đóng góp vào đó mang tính chất chuyên nghiệp rộng khắp để nhà nước phải xem xét giám sát. Cho nên việc kêu gọi của Phan Anh chỉ mang tính chất hội tụ của một nhóm người thân quen với nhau cùng làm cứu trợ, thì nhà nước không cần phải điều chỉnh việc làm thiện nguyện tự phát này.

  Tuy nhiên, Nghị định cũng quy định tại khoản 1 điều 3 là :”Nghiêm cấm cản trở hoặc ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động cứu trợ”. Điều này cũng có nghĩa rằng tổ chức cá nhân tin tưởng nơi quyên góp nào thì gửi nơi đó.

  Tại điểm d khoản 2 điều 5 Thông tư 72/2008/BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 64/2008/CP, có quy định:” Trong trường hợp các tổ chức, cá nhân hỗ trợ trực tiếp cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân, các đối tượng bảo trợ xã hội cần sự giúp đỡ thì Ban Cứu trợ có trách nhiệm hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân đó chuyển trực tiếp số tiền, hàng cứu trợ đến các đối tượng theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân cứu trợ.”.  Theo đó thì Phan Anh và bạn bè của mình có quyền cứu trợ trực tiếp mà không phải thông qua cơ quan Nhà nước.

  Theo điều 6 và điều 12 của Nghị định 30/2012/CP (thay thế Nghị định 148/2007/NĐ-CP) về tổ chức hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thì số tiền 500 triệu trong tài khoản ngân hàng của Phan Anh không đủ điều kiện để thành lập quỹ hoạt động xã hội, từ thiện cho nên không phải là quỹ hoạt động quyên góp. Chính vì không phải là quỹ nên tài khoản 500 triệu của Phan Anh không chịu sự điều chỉnh về hoạt động cứu trợ của quỹ theo Nghị định 64 này.

  Tài khoản của Phan Anh chỉ nhận tiền quyên góp trong thời gian ngắn, mục đích rõ ràng là để cứu trợ, thì đương nhiên tiền quyên góp cứu trợ không phải là thu nhập bất thường để đánh thuế thu nhập.

  Như vậy, có thể khẳng định việc tổ chức quyên góp cứu trợ của MC Phan Anh là hoàn toàn đúng pháp luật, rất đáng được biểu dương, khuyến khích.

  http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/mc-phan-anh-lam-tu-thien-qua-goc-nhin-phap-ly-181132.html

 • Chúng ta là
 • Thư ngỏ…

  Bạn thân mến,

  Ngày 16/10/2016, với sự xúc động mạnh mẽ hướng về miền Trung, tôi xin chung tay làm việc thiện nguyện với mọi người, và thật sự tôi không thể nào tưởng tượng nổi tấm lòng của mình lại được đón nhận đến như vậy. Tuy nhiên, điều tuyệt vời nhất đối với tôi trong hành trình này chưa bao giờ là con số hàng tỷ đồng, cũng không phải là sự tin yêu quá đỗi mọi người dành cho mình, hay một hình ảnh mới mẻ trong lòng công chúng mà đó chính là sự kỳ diệu của ngọn lửa thiện tâm sẻ chia đầy nhân ái mà chúng ta cùng thắp lên đang lan toả trong cộng đồng mỗi ngày thêm mạnh mẽ!

  Cùng chung tay, như tôi đã chia sẻ, số tiền ủng hộ nhỏ nhất là 50.000 đồng, lớn thì hàng trăm triệu, và với tôi tất cả đều đáng quý, đáng trân trọng như nhau. Có sự góp sức của em bé, của người già, của các anh chị công nhân, của các bạn sinh viên, của những doanh nhân, đủ các thành phần. Có cả những chuyển khoản của cá nhân, của một nhóm bạn, của tập thể, cuả công ty, ở trong nước và cả ở nước ngoài gửi về thông qua bạn bè ở Việt Nam. Tổng cộng khoảng hơn 24.000 giao dịch. Xin thay mặt bà con bị thiệt hại bởi lũ lụt ở các thôn Hương Giang (Lộc Yên), Phương Mỹ, Phương Điền (Hương Khê, Hà Tĩnh), Mai Hoá, Thạch Hoá (Tuyên Hoá, Quảng Bình) bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới tấm lòng thơm thảo của đồng bào, kiều bào khắp nơi. Đặc biệt là những anh chị em hoạt động trong lĩnh vực giải trí như đạo diễn Trần Lực, Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Nam, hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, ca sỹ Hoàng Bách, Khánh Thy, Uyên Linh, Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Trúc Nhân, Thanh Duy, Nguyễn Trần Trung Quân, Thiều Bảo Trang, Thiều Bảo Trâm, Hoàng Rapper, Phượng Vũ, Thanh Thảo, Ái Phương… người mẫu Ngọc Trinh, Trang Lạ, Mâu Thuỷ, Kelbin Lee… nhà báo Hương Color, nhóm nhà báo phía Nam… diễn viên Thu Hà, Minh Hằng, Kim Oanh, Ngô Thanh Vân, cô giáo Khánh.. MC Quốc Khánh, Thanh Vân Hugo, Mai Ngọc, Thái Dũng, Việt Tú…, nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn…,  và còn rất nhiều nữa mà tôi không thể rà soát hết trong sao kê. Chính các anh chị em cũng đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về lòng nhân ái đến với những người hâm mộ của mình để ngọn lửa thiện tâm sưởi ấm biết bao hoàn cảnh khó khăn trong thời gian này!

  Và cũng xin mọi người khi nhắc về Phan Anh thì hiểu rằng bên tôi còn biết bao chiến hữu, tạm gác lại công việc, tạm xa gia đình, bỏ tiền, bỏ sức, bỏ tâm để về với bà con. Chính tinh thần của họ đã truyền thêm cho tôi niềm tin vào điều tử tế, tin vào việc mình làm và giữ được trên môi nụ cười từ tâm. Cho tôi xin nói thêm cả về chính những người dân đã đùm bọc chúng tôi, lúc tô mì gói, khi là củ khoai, hay mấy miếng cam vườn nhà. Rồi những bữa cơm rau lang, vài miếng cá kho, đạm bạc, nhưng ấm lòng, ấm tình đó là những món quà vô giá. Bên cạnh đó còn có cả các anh chị luôn đón tiếp chúng tôi nồng hậu suốt những ngày ở thành phố Hà Tĩnh. Đi làm việc thiện mà chúng tôi đùa nhau có lúc được chăm sóc như ngôi sao, được ở khách sạn cao cấp miễn phí, được ăn nhà hàng, được xe đưa rước… Tất cả đều là chúng ta, những người cùng chung chí hướng, cùng một tấm lòng để gió cuốn đi.

  Cá nhân, tôi cũng xin cám ơn một số người đã ném vào tôi những lời phỉ báng, đã chĩa vào tôi những nghi ngờ, suy diễn, thậm chí là bịa đặt, vu khống. Các bạn đã tạo ra những thử thách đáng ngạc nhiên để tôi rèn luyện bản lĩnh đối mặt từng thị phi và bình thản vượt qua một cách mạnh mẽ. Không ai khác, cũng chính các bạn đã giúp tôi cố gắng luôn cẩn trọng, nghiêm túc trong từng bước thực hiện các kế hoạch một cách sát sao, minh bạch, công khai và dân chủ; chính các bạn khiến tôi càng quyết tâm và cũng quyết liệt hơn trong việc bảo vệ niềm tin của cộng đồng vào điều tử tế. Cuộc sống xét cho cùng phải có những mặt đối lập, phải có những đấu tranh, để cho mọi người nhận ra giá trị của chân thiện mỹ. Vì vậy, xin thêm một lần cảm ơn chân thành tới facebooker Lâm Ngân Mai, Ngô Diễm Quỳnh, Hồ Thu Hồng.. và bạn bè của họ, những người tôi không đủ thời gian để nhớ tên!

  Bên cạnh đó, tôi cũng dành lời xin lỗi đến những bạn vì chưa đủ niềm tin, vì thiếu thông tin nên đã hiểu lầm về tôi. Hẳn các bạn đã có những lúc buồn, dao động, hay thất vọng ghê lắm. Song cuộc đời là những lựa chọn, sự lựa chọn lại là của chính bạn, ai cũng phải tự chịu trách nhiệm về góc nhìn, về thái độ sống của mình. Tôi mong rằng mỗi chúng ta đều nhận được những bài học riêng, biết đặt mình vào người khác để hiểu, để cảm thông, và đặc biệt là biết nghe, biết tìm kiếm nhiều nguồn ý kiến trước khi phán xét ai đó! Nếu có thể, sống bớt hẳn phán xét đi thì càng tốt, chúng ta vốn không sinh ra để trở thành những quan toà.

  Và cuối cùng, xin đừng biến tôi thành anh hùng, thần tượng hay hình mẫu. Để tôi được là tôi thôi, Phan Anh, một người bình thường đang cố gắng để sự tử tế có cơ hội dẫn dắt hành trình làm người của mình.

   

   

 • Chúng ta là
 • Cậu ấy coi sự Tử Tế như một lựa chọn.

  PHAN ANH, LÀM NGƯỜI TỬ TẾ CÓ KHÓ KHÔNG???
  Chúng ta luôn biết rằng sự Tử Tế là một lựa chọn chứ không phải là một Món Quà ông trời ban tặng riêng ai. Sự Tử Tế không phải một bộ gen mà di truyền cho con cái được. Cho dẫu nhiều người vẫn nói: Tôi Tử Tế để các con tôi trở thành người Tử Tế. Thậm chí, sự Tử Tế cũng không có giáo trình nào sất. Sự Tử Tế chỉ đơn thuần là một lựa chọn. Mà phải là một lựa chọn dũng cảm!
  Những ngày qua, đã rất nhiều lần tôi muốn nói lời cảm ơn gửi tới MC Phan Anh cho sự lựa chọn của em. Không phải bởi số tiền 500 triệu của riêng em để thổi bùng lên ngọn lửa, biến nó thành 2 tỷ, 8 tỷ, 10 tỷ…. Số tiền ấy dù lớn cỡ nào nó cũng có thể định giá được bằng con số. Nhưng sự Tử Tế mới là thứ mà hàng triệu tỷ cũng không mua được, không định giá được. Thứ em góp vào cuộc đời này là thứ vô giá ấy chứ không phải số tiền.
  Nhưng. Nhưng có bao nhiêu người đang định giá sự Tử Tế bằng số tiền??? Bao nhiêu người đang chỉ chăm chăm nhìn vào số tiền để định lượng cân lạng Phan Anh??? Thế nên mới có chuyện họ bảo Phan Anh (cũng như nhiều nghệ sỹ khác) là làm màu, đánh bóng tên tuổi! Những người tầm nhìn loanh quanh vốn chỉ thấy cuộc đời này có hai màu đen và trắng, họ đáng thương hơn là đáng trách. Cái nghèo đã khiến họ chỉ đếm số tiền trong túi họ rồi đánh giá người khác theo từng đồng bạc lẻ. Giàu hơn họ thì là tham ô, tham nhũng. Giỏi hơn họ thì là kẻ không ra gì, đầy rẫy tật xấu. Hạnh phúc hơn họ thì là sống ảo câu like… Chỉ có những kẻ thua kém họ thì may ra còn được họ xoa đầu khen ngoan.
  Nhưng. Nhưng những kẻ đáng thương kia không đáng sợ và đáng căm phẫn bằng những kẻ coi sự Tử Tế như việc làm nguy hiểm. Những kẻ không tin vào sự Tử Tế, ra sức phủ quyết sự Tử Tế, vùi dập, phá huỷ sự Tử Tế. Họ sợ sự Tử Tế như bùa chú lột mặt họ, như ánh sáng soi rọi vào họ làm họ lộ mặt ra mình là phường lưu manh, độc ác, bần tiện, hạ lưu. Họ sợ. Nên họ tìm mọi cách để huỷ hoại bất cứ sự Tử Tế nào. Họ ném đá Cu Trí trong bài viết ở sân bay ngày hacker đánh sập hệ thống máy tính. Không được tô hồng cuộc sống này nhá Cu Trí. Họ nhanh nhảu đưa tin về nước mắm có Thạch Tín, kinh doanh nỗi sợ hãi của dân chúng. Họ cắt cúp vùi dập những trưởng thôn thu hồi tiền cứu trợ của dân vùng lũ. Họ dùng cách đó để triệt phá tinh thần thiện nguyện của mọi người. Họ chứng minh những kẻ đi thiện nguyện đều là những kẻ chỉ tới đó chụp hình đăng FB câu like. Họ mới là thứ Thạch Tín độc hại huỷ hoại đi tất thảy sự Tử Tế trong cuộc đời này. Và Phan Anh, em chính đáng bị truy tố. Không phải bằng viện dẫn những điều luật này kia để khép tội em về việc quỹ này nọ. Họ viện dẫn nọc độc của họ để truy tố em về tội làm người tử tế!
  Tử tế là một lựa chọn. Mà phải là một lựa chọn đòi hỏi sự dũng cảm vô cùng. Bởi làm người tử tế là tuyên chiến với một số đông sự độc ác và gấp nhiều lần số đó là sự ngây thơ khi tiếp tay share những thuyết âm mưu, rác rưởi. Như vận động đám đông đưa Phan Anh lên làm Thủ Tướng. Như tô vẽ quá lố lên con người thực, công việc thực của Phan Anh, biến Phan Anh thành “thánh” để tạo thêm nhiều kẻ thù mới cho Phan Anh. Thuyết âm mưu nói rằng: Hãy cứ khen kẻ thù của bạn thật nhiều để nó ám thị rằng nó là huyền thoại. Và nó sẽ chết vì những vòng hào quang sáng hơn nó có.
  Không! Phan Anh của chúng tôi không phải là một huyền thoại. Em vẫn chỉ là người đàn ông 3 con, lấy sự Tử Tế làm lựa chọn sống cho mình. Vẫn thích đi ăn nhà hàng của anh Tú vì nó ngon và được giảm giá (hehe). Không! Phan Anh này vẫn cứ trăn trở cùng bà chị Oanh Cong về việc làm sao để vợ đừng bắt nạt mình. Phan Anh này vẫn là một ông bố vụng về, học cách làm bố mỗi ngày. Bởi cậu ấy không coi sự Tử Tế như một món quà. Cậu ấy coi sự Tử Tế như một lựa chọn.
  Tôi nghĩ mình cần phải nói với Phan Anh, thay lời cho số đông những người đang yêu quý Phan Anh: Chúng tôi yêu em, yêu thật lòng! Vậy thôi…

  – NHÀ VĂN HOÀNG ANH TÚ –

 • Hoạt động kêu gọi
 • Phan Anh vừa ở thị xã Đồng Hới rút tiền và thẳng tiến đến Mai Hoá.

  Sau khi đi thăm bà con, khảo sát tình hình, hoạt động thiện nguyện sẽ diễn ra vào 2h chiều nay. Địa điểm tại sân UBND xã. Bố cháu xin có đôi điều (haha, thực ra sẽ hơn đôi đấy ah):
  1. Tuy đã đề nghị cả nhà chuyển hướng chung tay với các tổ chức, cá nhân khác, song số dư từ TK của chúng ta vẫn tiếp tục gia tăng. Đến thời điểm này là hơn 9.3 tỷ đồng (số dư còn hơn 8 tỷ, đã rút 1.3 tỷ để mua thực phẩm và quà tặng).
  Tất nhiên, chúng mình vẫn sẽ tiếp nhận theo cam kết đến hết ngày 31/10. Nhưng một lần nữa mong mọi người chia sẻ nguồn lực, vì sức của nhóm mình cũng có hạn. Trong khi còn nhiều đoàn thiện nguyện khác.
  2. Ngoài 3-4 người bạn của Phan Anh, đoàn có 1 số tình nguyện viên mới, có 1 số phóng viên, để giám sát cũng như minh bạch thông tin. Tuy nhiên, bố cháu mong cả nhà giới thiệu một đơn vị uy tín, độc lập để giám sát, kiểm toán toàn bộ các hoạt động tài chính cho chiến dịch thiện nguyện này. Chi phí Phan Anh sẽ tự thanh toán riêng.
  3. Các thành viên trong đoàn đều tự túc kinh phí. Chi phí thuê xe cộ, vận chuyển hàng hóa hiện đều có bạn bè hỗ trợ và chúng tôi tự nguyện chi trả các chi phí này. Toàn bộ số tiền chung tay của cả nhà chỉ dành cho việc chia sẻ trực tiếp tận tay đồng bào vùng lũ.
  4. Bố cháu không thể trả lời hết các tin nhắn. Lịch trình được cập nhật trên facebook, ai có thể tham gia hỗ trợ hoặc giám sát vui lòng theo dõi, liên lạc tại địa điểm trao quà.
  Thực tế, đợt 1 chỉ hỗ trợ khẩn cấp nên công việc không cần nhiều người. Khắc phục hậu quả sau lũ, hoặc thực hiện các hoạt động thiện nguyện chuyên sâu mới vất vả. Ai có thể dành sức cho thời gian đó sẽ thiết thực hơn.
  5. Việc liên lạc với chính quyền địa phương là điều đương nhiên nếu muốn có sự hỗ trợ để tập trung bà con. Hiện tại chúng tôi đang có sự giúp đỡ rất tốt. Tôi lấy danh dự của mình ra để đảm bảo tôi đang làm hết sức, qua rất nhiều kênh nhằm đảm bảo, tấm lòng của các bạn đến trực tiếp với đồng bào. Hãy cho mình được sống có niềm tin vào điều tốt, và người tốt như các bạn đang làm, sẵn sàng đập tan mọi luận điệu xuyên tạc (thường thì nên bỏ qua, nhưng thỉnh thoảng cũng phải ghê gớm tí anh em ah, cho họ biết mình là ai 🙂)))))
  6. Cho Phan Anh dời cái điện thoại ra để làm việc nha ^_^ Tinh thần mình đang rất tốt, từ bạn bán hàng, nhân viên công sở, nhà nghỉ.. mình gặp đều đồng cảm với những điều chúng ta đang làm. Đừng lo, và đừng suy diễn nha <3 <3 

 • Hoạt động kêu gọi
 • XIN CHUYỂN HƯỚNG CHIA SẺ CHO CÁC NHÓM HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN KHÁC!

  Cả nhà thân mến!
  Vô cùng biết ơn tình cảm và sự tin tưởng của mọi người dành cho Phan Anh. Chưa đầy một ngày mà số tiền chúng ta chung tay đã được gần 8 tỷ (500 triệu đã được rút ra để đi mua thực phẩm cho đồng bào).
  Đầu tiên, bố cháu chỉ dự kiến đến với khoảng hơn 1000 hộ dân thôi. Nhưng nay sẽ đến 4 xã với khoảng 4000 hộ dân. Sức tụi mình cũng có hạn và khó có thể đáp ứng được hết mong mỏi của mọi người. Trong khi nhất quyết một đồng cả nhà gửi về mình cũng sẽ không dám uổng phí và phải đến tận tay người cần.
  Vậy nên, bố cháu mong cả nhà chuyển hướng chia sẻ sang các tổ chức, cá nhân cũng đang hướng về miền Trung khác.
  Riêng chúng ta, Phan Anh xin đề xuất hành trình như sau:
  Đợt 1:
  14h ngày 18/10: xã Mai Hoá – Tuyên Hoá – QB (đang cập nhật)
  08h ngày 19/10: xã Thạch Hoá – Tuyên Hoá – QB (đang cập nhật)
  15h ngày 19/10: xã Phương Điền – Hương Khê – HT (590 hộ)
  09h ngày 20/10: xã Phương Mỹ – Hương Khê – HT (680 hộ)
  Địa điểm trao quà tặng là sân UBND các xã nói trên.
  Mỗi phần quà bao gồm 500.000 đồng tiền mặt + một hộp ruốc (chà bông) 300 gram + một hộp muối vừng (muối mè) 300 gram. (Có thể bổ sung thêm thực phẩm khác dựa trên khảo sát)
  Hiện bột làm sạch nước, Phan Anh có liên hệ với P&G và hội CTĐ, được thông tin hàng đang trên đường về từ Singapore. Rất vui theo PA biết chúng ta sẽ được tặng và khi có hàng mình sẽ chuyển ngay cho bà con.
  Đợt 2: thông báo sau khảo sát, dự kiến đầu tháng 11. Tuy nhiên, Phan Anh sẽ quay trở lại trong dịp từ 23-26 để bám sát tình hình.
  Đợt 3: thực hiện và giám sát các chương trình thiện nguyện.
  Đợt 1 chỉ là hỗ trợ khẩn cấp. Chúng ta sẽ quay trở lại 4 xã này sau đợt lũ để giúp bà con chuyên sâu, nhằm mang lại hiệu quả thiết thực hơn cho hoạt động thiện nguyện.
  Sau lũ mới là lúc có rất nhiều điều cần phải giải quyết. Lúc đó mới thật sự cần rất nhiều người tình nguyện đến hỗ trợ bà con, chứ lần này chủ yếu là trao quà và khảo sát, chúng ta có đi thì cũng không có nhiều việc để làm đâu ạ!
  Vài dòng trước khi bay!
  Một lần nữa xin tạ ơn đời, xin tạ ơn Người!
  P/s: cho Phan Anh được nói thêm, trong sự ủng hộ của cả nhà, xin được thông báo có vô số chung tay của các nghệ sỹ, các gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí. Xin cảm ơn các bạn, các đồng nghiệp. Phan Anh tự hào vì được làm việc cùng các bạn! Thương 

  14590230_1221834837859021_6061508457034164733_n

 • Chúng ta là
 • Cả nhà ơi! Số tiền chúng ta huy động đến thời điểm này nhé

  Chiều tối nay Phan Anh và một vài người bạn sẽ bay Đà Nẵng, thu gom đồ rồi di chuyển đến tặng bà con Quảng Bình (ngày 18) – Hà Tĩnh (ngày 19). Chúng ta sẽ trao tối đa là 3 xã!
  Địa điểm Phan Anh sẽ cập nhật chiều nay.
  Bạn nào có thể đồng hành thì xin mời inbox (tuy nhiên, số lượng có hạn và chúng ta tự túc kinh phí nhé)!
  Xin lỗi các bạn, bố cháu không trả lời riêng từng trường hợp được.
  Chỉ có một TK duy nhất này! Bạn nào ở nước ngoài vui lòng nhờ người thân ở VN chuyển giúp!
  Đợt 1, chỉ là chúng ta hỗ trợ khẩn cấp!
  Đợt 2 sẽ là chương trình chuyên sâu và thực hiện vào đầu tháng 11 nhé!
  Trân trọng!
  Hơi sến một tí nhưng: BỐ CHÁU YÊU CẢ NHÀ QUÁ <3 <3 

 • Hoạt động kêu gọi
 • #Đừngimlặng

  Những hình ảnh lũ lụt miền Trung có lẽ tôi không cần thêm một lần đăng nữa. Cũng không cần chúng ta phân tích nguyên nhân thêm nữa.
  Tôi tin, nhiều người, ngày càng nhiều người thức tỉnh ra lý do vì sao. Và tôi cũng tin, đừng im lặng, lên tiếng chính là giải pháp tích cực nhất trong thời điểm hiện tại, vì chỉ có sự phản biện mới giúp tìm ra lối.
  Ý thức quyết định hành động. Đừng lo những thành phần cực đoan, đừng lo ai đó ngụy biện chỉ giỏi nói..blabla.. Nói đi, cứ nói đi, đừng ngại, vừa nói, vừa nghe, chỉ cần thêm một lần nhắc lại nói sao văn hóa, văn minh.
  Tuy nhiên, có một việc từ xưa tới giờ, tôi rất hay im lặng. Im lặng làm một mình cùng vài người bạn. Và mai kia, chúng tôi cũng vẫn thế! Không có ý ồn ào! Đó là các hoạt động thiện nguyện! (Xin giải thích luôn một số lần lên báo trước đều là do tôi tham gia các hoạt động do anh chị em nghệ sỹ khác, hoặc nhãn hàng tổ chức. Và tôi cũng ủng hộ việc thiện nguyện được truyền thông rộng rãi).
  Nhưng lần này, cho tôi làm cùng mọi người. Không phải tôi thay đổi gì đâu song cũng có lúc ngoại lệ: HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN TẠI QUẢNG BÌNH – HÀ TĨNH
  – Mục đích: hỗ trợ khẩn cấp ít nhất cho 1.000 hộ dân.
  – Địa điểm: các xã bị thiệt hại nặng nhất, sẽ cập nhật sau. Chúng tôi sẽ trực tiếp xuống các xã khảo sát thực tế dựa trên thông tin mà bạn bè làm việc trong đoàn công tác của Văn phòng chính phủ và Đài truyền hình để lựa chọn. Nguồn lực có hạn, và chắc chắn sẽ có nhiều đoàn khác nhau nên chúng ta sẽ thông báo rộng rãi nơi mà chúng ta hỗ trợ.
  – Gói quà tặng: Dự kiến mỗi hộ dân 500.000 đồng + Nửa cân ruốc + Gói làm sạch nước. Theo thông tin các bạn phóng viên chia sẻ thì các hộ dân đã quá nghèo rồi, chẳng còn gì. Gạo đã có chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 2000 tấn. Nên mình nghĩ cơm cũng cần đồ ăn. Ruốc là thích hợp nhất. Nhiều nơi than vụ mì gói lắm nên mình sẽ không tặng mì gói, mà chắc cũng sẽ có một số đơn vị tặng.
  Ngoài ra mình đang liên hệ để có thể mua được gói bột làm sạch nước, bà con chỉ cần hòa vào nước, sau 30 phút sẽ có nước sạch để dùng. Hi vọng cái này bên P&G sẽ hỗ trợ.
  – Thời gian:
  + Đợt 1: chúng tôi sẽ trực tiếp vào Quảng Bình – Hà Tĩnh ngày 18 và sẽ tham gia các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ khẩn cấp.
  + Đợt 2: Sau khi tổng kết số tiền ủng hộ của cả nhà. Chúng ta sẽ lên đường đầu tháng 11. Mọi người nhớ là vài ngày nữa bão cũng sẽ đổ bộ Quảng Bình – Hà Tĩnh, chắc hậu quả còn nặng nề hơn nữa.
  – Hình thức đóng góp: Mình vận động trước tiên từ gia đình số tiền là 500.000.000 đồng. Và mình đã chuyển tiền vào tài khoản: 045.100.158.1766 (0451001581766). Chủ TK Hoàng Phan Anh, Vietcombank, Chi nhánh Thành Công
  Toàn bộ số dư phát sinh từ TK này cho đến ngày 31/10/2016, đều được chuyển cho hoạt động thiện nguyện ở Quảng Bình – Hà Tĩnh bao gồm cả tiền đối tác nếu họ chuyển catse cho mình trong thời gian này.
  Hết ngày 31/10/2016 mình sẽ đăng toàn bộ sao kê tài khoản cho các bạn theo dõi. Tất nhiên, số tiền ủng hộ mình cũng cập nhật đều đặn. Các bạn nếu muốn mình đăng thông tin người chuyển tiền thì vui lòng ghi tên của bạn trong phần nội dung chuyển tiền.
  Xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành của bạn! Nếu có bất kể câu hỏi gì, hoặc thông tin gì bổ sung để trả lời cho nhiều người, mình sẽ cập nhật lên đây luôn. Mọi người vui lòng theo dõi kỹ nhé!
  Mình đồng cảm thì mình cùng làm thôi! Mong chia sẻ <3 <3 <3

 • Dự án phẫu thuật tim cho trẻ em
 • Bé Hồ Thị Kim

  Mẹ vay tiền chữa bệnh cho Kim

  Mỗi lần đưa em đi khám bệnh là mỗi lần chị Hoa phải bán lúa và đi vay mượn thêm.

  Ngày khởi tạo: 2/12/16

  Cập nhật: 22/12/16

  Hoàn cảnh gia đình

  Hồ Thị Kim sinh ngày 27/02/2012 là con của anh Hồ Sỹ Thế và chị Phan Thị Hoa, ngụ tại Đô Lương, Nghệ An.

  Ho-Thi-Kim-2.
  Em Kim và mẹ trước ngôi nhà của gia đình

  Kim sống cùng với mẹ trong căn nhà ngói cũ tại xóm 11, là gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ba đã bỏ đi từ khi em 4 tháng tuổi, một mình chị Hoa lao động vất vã với công việc làm ruộng nhưng thu nhập chẳng được bao nhiêu, cuộc sống của hai mẹ con Kim luôn trong tình trạng thiếu hụt.

  Ho-Thi-Kim-01.
  Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Kim

  Hồ sơ bệnh án

  Kim sinh ra đã có sức khỏe không tốt, thường xuyên bị khó thở và sốt cao. Lúc 3 tháng tuổi, Kim đã một lần phẫu thuật do bị rò hậu môn. Căn bệnh tim bẩm sinh đã làm sức khỏe của em ngày càng yếu đi, mỗi lần đưa em đi khám bệnh là mỗi lần chị Hoa phải bán lúa và đi vay mượn thêm.

  Gia đình đã được Quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An giới thiệu đến Quỹ Hiểu về trái tim. Sau khi đưa lên Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng khám lại, bác sĩ chẩn đoán em bị Hở van 2 lá nặng.

  Ho-Thi-Kim-02.
  Phiếu hẹn phẫu thuật thay cho giấy báo chi phí

  Chi phí phẫu thuật

  Chi phí cho ca phẫu thuật của Kim được Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đưa ra là 71.000.000đ.

  Sau khi nhận được cam kết hỗ trợ từ Quỹ tài trợ VinaCapital 40%, Quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An 30%, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng 05%, số tiền còn lại cần sự đóng góp của các mạnh thường quân để giúp Kim thực hiện ca phẫu thuật là 17.750.000đ.

  Với bệnh tim bẩm sinh, việc phẫu thuật sớm khi chưa có biến chứng sẽ giúp bệnh nhân có chất lượng sống tốt hơn. Muốn làm được điều này cần có sự yêu thương của những tấm lòng hảo tâm.

  Ho-Thi-Kim-03.
  Đơn xin phẫu thuật tim của gia đình em Kim gửi các tổ chức xã hội

  Cộng đồng Hiểu về trái tim mong các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân hãy giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí cho Kim được phẫu thuật, để em sớm trở lại cuộc sống đời thường vui vẻ.

  https://hieuvetraitim.com/donggop/me-vay-tien-chua-benh-cho-kim.623/

 • Dự án phẫu thuật tim cho trẻ em
 • Bé Phan Công Gia Bảo

  Gia Bảo bị Hẹp eo động mạch chủ

  Vì quá khó khăn, gia đình không có điều kiện cho em nhập viện điều trị.

  Ngày khởi tạo: 2/12/16

  Cập nhật: Thứ tư lúc 15:14

  Hoàn cảnh gia đình

  Phan Công Gia Bảo sinh ngày 05/02/2013 là con của anh Phan Quốc Huy và chị Trần Thị Lý, ngụ tại Nam Đàn, Nghệ An.

  phan-cong-gia-bao-2.
  Gia đình em Gia Bảo

  Gia đình em có 7 thành viên, ông nội và cô ruột không có việc làm ổn định, bà nội làm giáo viên hợp đồng, tiền lương không đủ trang trãi cuộc sống. Do cuộc sống túng thiếu, mẹ đã bỏ em từ khi còn nhỏ, anh Huy không nghề nghiệp ổn định, thỉnh thoảng đi làm thuê để phụ giúp chăm lo cho em.

  phan-cong-gia-bao-01.
  Gia đình em Gia Bảo được địa phương xác nhận có hoàn cảnh khó khăn

  Hồ sơ bệnh án

  Gia Bảo phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh khi em được 2 tháng tuổi. Em đã được đi khám bệnh nhiều lần nhưng vì quá khó khăn, gia đình không có điều kiện cho em nhập viện điều trị mặc dù bác sĩ cho biết bệnh của em rất nặng.

  phan-cong-gia-bao-02.
  Phiếu siêu âm tim dùng chẩn đoán bệnh cho em Gia Bảo

  Gia đình đã được Quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An giới thiệu đến Quỹ Hiểu về trái tim. Sau khi đưa lên Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng khám lại, bác sĩ chẩn đoán em bị Hẹp eo động mạch chủ.

  phan-cong-gia-bao-03.
  Phiếu hẹn phẫu thuật thay cho giấy báo chi phí

  Chi phí phẫu thuật

  Chi phí cho ca phẫu thuật của Gia Bảo được Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đưa ra là 81.000.000đ.

  Sau khi nhận được cam kết hỗ trợ từ Quỹ tài trợ VinaCapital 40%, Quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An 30%, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng 05%, số tiền còn lại cần sự đóng góp của các mạnh thường quân để giúp Gia Bảo thực hiện ca phẫu thuật là 20.250.000đ.

  Với bệnh tim bẩm sinh, việc phẫu thuật sớm khi chưa có biến chứng sẽ giúp bệnh nhân có chất lượng sống tốt hơn. Muốn làm được điều này cần có sự yêu thương của những tấm lòng hảo tâm.

  phan-cong-gia-bao-04.
  Đơn xin giúp mổ tim của gia đình em Bảo gửi các tổ chức xã hội

  Cộng đồng Hiểu về trái tim mong các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân hãy giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí cho Gia Bảo được phẫu thuật, để em sớm trở lại cuộc sống đời thường vui vẻ.

  https://hieuvetraitim.com/donggop/gia-bao-bi-hep-eo-dong-mach-chu.624/

 • Dự án phẫu thuật tim cho trẻ em
 • Bé Phạm Nhật Huy

  Bệnh tim của Huy rất nặng

  Là một ca bệnh tim nặng nên em Nhật Huy phải tiếp tục phẫu thuật.

  Ngày khởi tạo: 6/12/16

  Cập nhật: thứ sáu lúc 16:46

  Hoàn cảnh gia đình

  Phạm Lê Nhật Huy sinh ngày 08/01/2016 là con của anh Phạm Xuân Thông và chị Lê Thị Bình, ngụ tại Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình.

  pham-le-nhat-huy-2.
  Em Huy và cha mẹ

  Gia đình Huy là hộ thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, là một trong nhiều huyện hứng chịu trận lũ lụt nặng nề vừa qua. Ba mẹ em sống chủ yếu bằng nghề làm ruộng nên đời sống nhiều thiếu thốn.

  pham-le-nhat-huy-01.
  Gia đình em Huy thuộc hộ nghèo tại địa phương

  Hồ sơ bệnh án

  Ngay khi chào đời, bác sĩ đã cho biết Nhật Huy bị bệnh tim. Em đã qua một lần phẫu thuật vào lúc 7 tháng tuổi nhưng vì là một ca bệnh tim nặng nên em phải tiếp tục phẫu thuật mới mong có cơ hội bình phục.

  pham-le-nhat-huy-02.
  Phiếu siêu âm tim dùng chẩn đoán bệnh cho em Huy

  Gia đình đã Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo giới thiệu đến Quỹ Hiểu về trái tim. Sau khi đưa lên Bệnh viện E khám lại, bác sĩ chẩn đoán em bị SM Banding – Thiểu sản thất trái.

  Chi phí phẫu thuật

  Chi phí cho ca phẫu thuật của Nhật Huy được Bệnh viện E đưa ra là 80.000.000đ.

  photo_2016-12-06_16-43-42.
  Giấy báo chi phí do bệnh viện E cung cấp

  Sau khi nhận được cam kết hỗ trợ từ Quỹ tài trợ VinaCapital 40%, Tổ chức nhân đạo Hoa sen 20%, số tiền còn lại cần sự đóng góp của các mạnh thường quân để giúp Nhật Huy thực hiện ca phẫu thuật là 32.000.000đ.

  Với bệnh tim bẩm sinh, việc phẫu thuật sớm khi chưa có biến chứng sẽ giúp bệnh nhân có chất lượng sống tốt hơn. Muốn làm được điều này cần có sự yêu thương của những tấm lòng hảo tâm.

  pham-le-nhat-huy-04.
  Đơn xin giúp phẫu thuật tim của gia đình em Huy gửi các tổ chức xã hội

  Cộng đồng Hiểu về trái tim mong các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân hãy giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí cho Nhật Huy được phẫu thuật, để em sớm trở lại cuộc sống đời thường vui vẻ.

  https://hieuvetraitim.com/donggop/benh-tim-cua-huy-rat-nang.626/

 • Dự án phẫu thuật tim cho trẻ em
 • Bé Nguyễn Đức Tài

  Bác sĩ cho biết bệnh của em cần phẫu thuật càng sớm càng tốt.

  Ngày khởi tạo: 7/12/16

  Cập nhật: 15/12/16

  Hoàn cảnh gia đình

  Nguyễn Đức Tài sinh ngày 25/08/2016 là con của anh Nguyễn Văn Liên và chị Nguyễn Thị Hồng Vinh, ngụ tại Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

  nguyen-duc-tai-2.
  Em Tài và cha mẹ

  Tài là con đầu của vợ chồng anh Liên. Gia đình có hoàn cảnh sống khó khăn, trước đây anh Liên vào miền Nam làm việc cho xưởng sản suất tôn, không may bị tai nạn lao động khiến anh bị cụt 4 ngón tay. Hiện tại anh về quê làm ruộng nhưng thu nhập chẳng được bao nhiêu.

  nguyen-duc-tai-01.
  Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Tài

  Hồ sơ bệnh án

  Bé Tài được phát hiện bệnh tim khi em được 2 tháng tuổi, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo nên không có khả năng lo cho em nhập viện điều trị. Tài vừa trải qua cơn viêm phổi nặng, nằm viện điều trị 20 ngày, bác sĩ cho biết bệnh của em cần phẫu thuật càng sớm càng tốt.

  nguyen-duc-tai-02.
  Phiếu siêu âm tim dùng chẩn đoán bệnh cho em Tài

  Gia đình đã được Quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An giới thiệu đến Quỹ Hiểu về trái tim. Sau khi đưa lên Bệnh viện Tim Hà Nội khám lại, bác sĩ chẩn đoán em bị Thông liên thất.

  nguyen-duc-tai-02b.
  Giấy hẹn phẫu thuật thay cho giấy báo chi phí 50 triệu đồng

  Chi phí phẫu thuật

  Chi phí cho ca phẫu thuật của Đức Tài được Bệnh viện Tim Hà Nội đưa ra là 50.000.000đ.

  Với bệnh tim bẩm sinh, việc phẫu thuật sớm khi chưa có biến chứng sẽ giúp bệnh nhân có chất lượng sống tốt hơn. Muốn làm được điều này cần có sự yêu thương của những tấm lòng hảo tâm.

  nguyen-duc-tai-03.
  Đơn xin giúp phẫu thuật của gia đình em Tài gửi các tổ chức xã hội

  Cộng đồng Hiểu về trái tim mong các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân hãy giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí cho Đức Tài được phẫu thuật, để em sớm trở lại cuộc sống đời thường vui vẻ.

  https://hieuvetraitim.com/donggop/be-tai-can-phau-thuat-som.629/