• Truyền thông
 • MC Phan Anh làm từ thiện qua góc nhìn pháp lý

  phan-anh

  (Công lý) – MC Phan Anh có phạm luật hay không khi tự vận động ủng hộ đồng bào bị lũ lụt? Đó là câu hỏi đang được dư luận quan tâm. Luật sư đưa ra ý kiến vấn đề này.

  Trận lũ lụt vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho đồng bào miền Trung, nhất là hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh Với truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta, cả nước đã có những phong trào cứu trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hướng về miền Trung ruột thịt. Trong đó, nổi lên là việc làm của MC Phan Anh, lập kỉ lục khi vận động quyên góp được tới 16 tỉ đồng chỉ trong vòng 4 ngày.

  Trong khi dư luận cảm kích, khâm phục trước nghĩa cử của Phan Anh thì cũng có ý kiến cho rằng Phan Anh tổ chức quyên góp làm từ thiện như thế là vi phạm pháp luật, cần phải bị xử lý.

  Những ý kiến này dẫn chiếu quy định tại Điều 5 Nghị định 64/2008/CP:

  “Các tổ chức, đơn vị được tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ:

  1. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các cấp ở địa phương.

  2. Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện quy định tại Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

  3. Các tổ chức, đơn vị ở Trung ương được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho phép; Các tổ chức, đơn vị ở địa phương được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện cho phép.

  Ngoài các tổ chức, đơn vị nêu trên, không một tổ chức, đơn vị, cá nhân nào được quyền tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ”.

  MC Phan Anh làm từ thiện qua góc nhìn pháp lý

  Phan Anh lập kỉ lục khi vận động quyên góp được tới 16 tỉ đồng chỉ trong vòng 4 ngày.

  Quy phạm này làm một số người cho rằng Phan Anh nhận tiền của mọi người đi cứu trợ là sai. Vậy, vấn đề cần được hiểu thế nào cho đúng?

  Nghị định 64/2008/CP được ban hành theo các căn cứ là : Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Ngân sách Nhà nước. Như vậy ở đây là Nghị định này triển khai một số quy định về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc các cấp, một số quy định hoạt động của ngân sách nhà nước.

  Tiêu đề của văn bản pháp luật là Nghị định về “về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo”.

  Trong các căn cứ ban hành Nghị định này lại không có căn cứ vào văn bản luật nào quy định về hoạt động tự nguyện của công dân, chẳng hạn như Nghị định 30/2012/CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện phải căn cứ Bộ luật Dân sự, cho nên nghị định này không phải là triển khai về hoạt động tự nguyện của công dân, cụ thể là không quy định về hoạt động cứu trợ tự phát của công dân.

  Do các căn cứ ban hành như vậy nên nội dung của Nghị định này là được ban hành theo thẩm quyền của Chính phủ, triển khai một số nhiệm vụ giao cho Mặt trận Tổ quốc các cấp, được đảm bảo thực hiện bởi ngân sách nhà nhà nước, ở đây là nhiệm vụ “về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo”. Cho nên chỉ các cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao cùng với Mặt trận Tổ quốc các cấp, được hoạt động hoặc hỗ trợ hoạt động bằng ngân sách Nhà nước thì mới là đối tượng điều chỉnh của nghị định này.

  Như vậy, việc Phan Anh hoạt động từ thiện cùng bạn bè với danh nghĩa cá nhân không phải mang danh nghĩa nhà nước là không thuộc đối tượng này.

  Điều này được thể hiện rõ qua Điều 4 khoản 4 của Nghị định 64 đã quy định như sau:

  ” Các cơ quan thông tin đại chúng (báo, đài); các tổ chức đơn vị quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được phép vận động đóng góp hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.”

  Theo Điều 4 này thì mới có Điều 5 quy định về các tổ chức, đơn vị được tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ để thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, ngoài ra thì không có đơn vị, tổ chức, cá nhân nào được mang danh nghĩa thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp như đã nêu ở trên. Cá nhân Phan Anh kêu gọi quyên góp theo danh nghĩa cá nhân của mình, chứ không phải mượn danh nghĩa hưởng ứng kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tức là không giả mạo, thì không vi phạm theo tinh thần điều 5 của Nghị định này.

  Chính vì mang danh nghĩa cá nhân chứ không phải danh nghĩa nhà nước cho nên Phan Anh cũng không phải lập Ban cứu trợ như quy định của Nghị định này.

  MC Phan Anh làm từ thiện qua góc nhìn pháp lý

  MC Phan Anh đến với đồng bào vũng lũ

  Cũng cần lưu ý là, khi chính bản thân Phan Anh đem tiền của cá nhân mình lên đến 500 triệu để cứu trợ thì Phan Anh chính là người cứu trợ trực tiếp, cho nên tài khoản đã có 500 triệu của Phan Anh mà mọi người gửi thêm vào đó  thì chỉ là mang tính chất nhờ địa chỉ tài khoản của Phan Anh để gửi hộ cho cá nhân họ khi Phan Anh đi cứu trợ trực tiếp. Khi Phan Anh kêu gọi mọi người đóng góp cứu trợ mà anh tự bỏ ra 500 triệu để bản thân mang đi cứu trợ thì anh đã trở thành người cứu trợ rồi, không còn là người (chỉ có) tổ chức vận động suông. Việc làm này khác hẳn với một cá nhân lập một tài khoản rỗng mà kêu gọi mọi người đóng góp vào đó mang tính chất chuyên nghiệp rộng khắp để nhà nước phải xem xét giám sát. Cho nên việc kêu gọi của Phan Anh chỉ mang tính chất hội tụ của một nhóm người thân quen với nhau cùng làm cứu trợ, thì nhà nước không cần phải điều chỉnh việc làm thiện nguyện tự phát này.

  Tuy nhiên, Nghị định cũng quy định tại khoản 1 điều 3 là :”Nghiêm cấm cản trở hoặc ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động cứu trợ”. Điều này cũng có nghĩa rằng tổ chức cá nhân tin tưởng nơi quyên góp nào thì gửi nơi đó.

  Tại điểm d khoản 2 điều 5 Thông tư 72/2008/BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 64/2008/CP, có quy định:” Trong trường hợp các tổ chức, cá nhân hỗ trợ trực tiếp cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân, các đối tượng bảo trợ xã hội cần sự giúp đỡ thì Ban Cứu trợ có trách nhiệm hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân đó chuyển trực tiếp số tiền, hàng cứu trợ đến các đối tượng theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân cứu trợ.”.  Theo đó thì Phan Anh và bạn bè của mình có quyền cứu trợ trực tiếp mà không phải thông qua cơ quan Nhà nước.

  Theo điều 6 và điều 12 của Nghị định 30/2012/CP (thay thế Nghị định 148/2007/NĐ-CP) về tổ chức hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thì số tiền 500 triệu trong tài khoản ngân hàng của Phan Anh không đủ điều kiện để thành lập quỹ hoạt động xã hội, từ thiện cho nên không phải là quỹ hoạt động quyên góp. Chính vì không phải là quỹ nên tài khoản 500 triệu của Phan Anh không chịu sự điều chỉnh về hoạt động cứu trợ của quỹ theo Nghị định 64 này.

  Tài khoản của Phan Anh chỉ nhận tiền quyên góp trong thời gian ngắn, mục đích rõ ràng là để cứu trợ, thì đương nhiên tiền quyên góp cứu trợ không phải là thu nhập bất thường để đánh thuế thu nhập.

  Như vậy, có thể khẳng định việc tổ chức quyên góp cứu trợ của MC Phan Anh là hoàn toàn đúng pháp luật, rất đáng được biểu dương, khuyến khích.

  http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/mc-phan-anh-lam-tu-thien-qua-goc-nhin-phap-ly-181132.html

 • Chúng ta là
 • Thư ngỏ…

  15-buc-hinh-hoa-bo-cong-anh-dep-nhat-13

  Bạn thân mến,

  Ngày 16/10/2016, với sự xúc động mạnh mẽ hướng về miền Trung, tôi xin chung tay làm việc thiện nguyện với mọi người, và thật sự tôi không thể nào tưởng tượng nổi tấm lòng của mình lại được đón nhận đến như vậy. Tuy nhiên, điều tuyệt vời nhất đối với tôi trong hành trình này chưa bao giờ là con số hàng tỷ đồng, cũng không phải là sự tin yêu quá đỗi mọi người dành cho mình, hay một hình ảnh mới mẻ trong lòng công chúng mà đó chính là sự kỳ diệu của ngọn lửa thiện tâm sẻ chia đầy nhân ái mà chúng ta cùng thắp lên đang lan toả trong cộng đồng mỗi ngày thêm mạnh mẽ!

  Cùng chung tay, như tôi đã chia sẻ, số tiền ủng hộ nhỏ nhất là 50.000 đồng, lớn thì hàng trăm triệu, và với tôi tất cả đều đáng quý, đáng trân trọng như nhau. Có sự góp sức của em bé, của người già, của các anh chị công nhân, của các bạn sinh viên, của những doanh nhân, đủ các thành phần. Có cả những chuyển khoản của cá nhân, của một nhóm bạn, của tập thể, cuả công ty, ở trong nước và cả ở nước ngoài gửi về thông qua bạn bè ở Việt Nam. Tổng cộng khoảng hơn 24.000 giao dịch. Xin thay mặt bà con bị thiệt hại bởi lũ lụt ở các thôn Hương Giang (Lộc Yên), Phương Mỹ, Phương Điền (Hương Khê, Hà Tĩnh), Mai Hoá, Thạch Hoá (Tuyên Hoá, Quảng Bình) bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới tấm lòng thơm thảo của đồng bào, kiều bào khắp nơi. Đặc biệt là những anh chị em hoạt động trong lĩnh vực giải trí như đạo diễn Trần Lực, Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Nam, hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, ca sỹ Hoàng Bách, Khánh Thy, Uyên Linh, Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Trúc Nhân, Thanh Duy, Nguyễn Trần Trung Quân, Thiều Bảo Trang, Thiều Bảo Trâm, Hoàng Rapper, Phượng Vũ, Thanh Thảo, Ái Phương… người mẫu Ngọc Trinh, Trang Lạ, Mâu Thuỷ, Kelbin Lee… nhà báo Hương Color, nhóm nhà báo phía Nam… diễn viên Thu Hà, Minh Hằng, Kim Oanh, Ngô Thanh Vân, cô giáo Khánh.. MC Quốc Khánh, Thanh Vân Hugo, Mai Ngọc, Thái Dũng, Việt Tú…, nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn…,  và còn rất nhiều nữa mà tôi không thể rà soát hết trong sao kê. Chính các anh chị em cũng đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về lòng nhân ái đến với những người hâm mộ của mình để ngọn lửa thiện tâm sưởi ấm biết bao hoàn cảnh khó khăn trong thời gian này!

  Và cũng xin mọi người khi nhắc về Phan Anh thì hiểu rằng bên tôi còn biết bao chiến hữu, tạm gác lại công việc, tạm xa gia đình, bỏ tiền, bỏ sức, bỏ tâm để về với bà con. Chính tinh thần của họ đã truyền thêm cho tôi niềm tin vào điều tử tế, tin vào việc mình làm và giữ được trên môi nụ cười từ tâm. Cho tôi xin nói thêm cả về chính những người dân đã đùm bọc chúng tôi, lúc tô mì gói, khi là củ khoai, hay mấy miếng cam vườn nhà. Rồi những bữa cơm rau lang, vài miếng cá kho, đạm bạc, nhưng ấm lòng, ấm tình đó là những món quà vô giá. Bên cạnh đó còn có cả các anh chị luôn đón tiếp chúng tôi nồng hậu suốt những ngày ở thành phố Hà Tĩnh. Đi làm việc thiện mà chúng tôi đùa nhau có lúc được chăm sóc như ngôi sao, được ở khách sạn cao cấp miễn phí, được ăn nhà hàng, được xe đưa rước… Tất cả đều là chúng ta, những người cùng chung chí hướng, cùng một tấm lòng để gió cuốn đi.

  Cá nhân, tôi cũng xin cám ơn một số người đã ném vào tôi những lời phỉ báng, đã chĩa vào tôi những nghi ngờ, suy diễn, thậm chí là bịa đặt, vu khống. Các bạn đã tạo ra những thử thách đáng ngạc nhiên để tôi rèn luyện bản lĩnh đối mặt từng thị phi và bình thản vượt qua một cách mạnh mẽ. Không ai khác, cũng chính các bạn đã giúp tôi cố gắng luôn cẩn trọng, nghiêm túc trong từng bước thực hiện các kế hoạch một cách sát sao, minh bạch, công khai và dân chủ; chính các bạn khiến tôi càng quyết tâm và cũng quyết liệt hơn trong việc bảo vệ niềm tin của cộng đồng vào điều tử tế. Cuộc sống xét cho cùng phải có những mặt đối lập, phải có những đấu tranh, để cho mọi người nhận ra giá trị của chân thiện mỹ. Vì vậy, xin thêm một lần cảm ơn chân thành tới facebooker Lâm Ngân Mai, Ngô Diễm Quỳnh, Hồ Thu Hồng.. và bạn bè của họ, những người tôi không đủ thời gian để nhớ tên!

  Bên cạnh đó, tôi cũng dành lời xin lỗi đến những bạn vì chưa đủ niềm tin, vì thiếu thông tin nên đã hiểu lầm về tôi. Hẳn các bạn đã có những lúc buồn, dao động, hay thất vọng ghê lắm. Song cuộc đời là những lựa chọn, sự lựa chọn lại là của chính bạn, ai cũng phải tự chịu trách nhiệm về góc nhìn, về thái độ sống của mình. Tôi mong rằng mỗi chúng ta đều nhận được những bài học riêng, biết đặt mình vào người khác để hiểu, để cảm thông, và đặc biệt là biết nghe, biết tìm kiếm nhiều nguồn ý kiến trước khi phán xét ai đó! Nếu có thể, sống bớt hẳn phán xét đi thì càng tốt, chúng ta vốn không sinh ra để trở thành những quan toà.

  Và cuối cùng, xin đừng biến tôi thành anh hùng, thần tượng hay hình mẫu. Để tôi được là tôi thôi, Phan Anh, một người bình thường đang cố gắng để sự tử tế có cơ hội dẫn dắt hành trình làm người của mình.

   

   

 • Chúng ta là
 • Cậu ấy coi sự Tử Tế như một lựa chọn.

  PHAN ANH, LÀM NGƯỜI TỬ TẾ CÓ KHÓ KHÔNG???
  Chúng ta luôn biết rằng sự Tử Tế là một lựa chọn chứ không phải là một Món Quà ông trời ban tặng riêng ai. Sự Tử Tế không phải một bộ gen mà di truyền cho con cái được. Cho dẫu nhiều người vẫn nói: Tôi Tử Tế để các con tôi trở thành người Tử Tế. Thậm chí, sự Tử Tế cũng không có giáo trình nào sất. Sự Tử Tế chỉ đơn thuần là một lựa chọn. Mà phải là một lựa chọn dũng cảm!
  Những ngày qua, đã rất nhiều lần tôi muốn nói lời cảm ơn gửi tới MC Phan Anh cho sự lựa chọn của em. Không phải bởi số tiền 500 triệu của riêng em để thổi bùng lên ngọn lửa, biến nó thành 2 tỷ, 8 tỷ, 10 tỷ…. Số tiền ấy dù lớn cỡ nào nó cũng có thể định giá được bằng con số. Nhưng sự Tử Tế mới là thứ mà hàng triệu tỷ cũng không mua được, không định giá được. Thứ em góp vào cuộc đời này là thứ vô giá ấy chứ không phải số tiền.
  Nhưng. Nhưng có bao nhiêu người đang định giá sự Tử Tế bằng số tiền??? Bao nhiêu người đang chỉ chăm chăm nhìn vào số tiền để định lượng cân lạng Phan Anh??? Thế nên mới có chuyện họ bảo Phan Anh (cũng như nhiều nghệ sỹ khác) là làm màu, đánh bóng tên tuổi! Những người tầm nhìn loanh quanh vốn chỉ thấy cuộc đời này có hai màu đen và trắng, họ đáng thương hơn là đáng trách. Cái nghèo đã khiến họ chỉ đếm số tiền trong túi họ rồi đánh giá người khác theo từng đồng bạc lẻ. Giàu hơn họ thì là tham ô, tham nhũng. Giỏi hơn họ thì là kẻ không ra gì, đầy rẫy tật xấu. Hạnh phúc hơn họ thì là sống ảo câu like… Chỉ có những kẻ thua kém họ thì may ra còn được họ xoa đầu khen ngoan.
  Nhưng. Nhưng những kẻ đáng thương kia không đáng sợ và đáng căm phẫn bằng những kẻ coi sự Tử Tế như việc làm nguy hiểm. Những kẻ không tin vào sự Tử Tế, ra sức phủ quyết sự Tử Tế, vùi dập, phá huỷ sự Tử Tế. Họ sợ sự Tử Tế như bùa chú lột mặt họ, như ánh sáng soi rọi vào họ làm họ lộ mặt ra mình là phường lưu manh, độc ác, bần tiện, hạ lưu. Họ sợ. Nên họ tìm mọi cách để huỷ hoại bất cứ sự Tử Tế nào. Họ ném đá Cu Trí trong bài viết ở sân bay ngày hacker đánh sập hệ thống máy tính. Không được tô hồng cuộc sống này nhá Cu Trí. Họ nhanh nhảu đưa tin về nước mắm có Thạch Tín, kinh doanh nỗi sợ hãi của dân chúng. Họ cắt cúp vùi dập những trưởng thôn thu hồi tiền cứu trợ của dân vùng lũ. Họ dùng cách đó để triệt phá tinh thần thiện nguyện của mọi người. Họ chứng minh những kẻ đi thiện nguyện đều là những kẻ chỉ tới đó chụp hình đăng FB câu like. Họ mới là thứ Thạch Tín độc hại huỷ hoại đi tất thảy sự Tử Tế trong cuộc đời này. Và Phan Anh, em chính đáng bị truy tố. Không phải bằng viện dẫn những điều luật này kia để khép tội em về việc quỹ này nọ. Họ viện dẫn nọc độc của họ để truy tố em về tội làm người tử tế!
  Tử tế là một lựa chọn. Mà phải là một lựa chọn đòi hỏi sự dũng cảm vô cùng. Bởi làm người tử tế là tuyên chiến với một số đông sự độc ác và gấp nhiều lần số đó là sự ngây thơ khi tiếp tay share những thuyết âm mưu, rác rưởi. Như vận động đám đông đưa Phan Anh lên làm Thủ Tướng. Như tô vẽ quá lố lên con người thực, công việc thực của Phan Anh, biến Phan Anh thành “thánh” để tạo thêm nhiều kẻ thù mới cho Phan Anh. Thuyết âm mưu nói rằng: Hãy cứ khen kẻ thù của bạn thật nhiều để nó ám thị rằng nó là huyền thoại. Và nó sẽ chết vì những vòng hào quang sáng hơn nó có.
  Không! Phan Anh của chúng tôi không phải là một huyền thoại. Em vẫn chỉ là người đàn ông 3 con, lấy sự Tử Tế làm lựa chọn sống cho mình. Vẫn thích đi ăn nhà hàng của anh Tú vì nó ngon và được giảm giá (hehe). Không! Phan Anh này vẫn cứ trăn trở cùng bà chị Oanh Cong về việc làm sao để vợ đừng bắt nạt mình. Phan Anh này vẫn là một ông bố vụng về, học cách làm bố mỗi ngày. Bởi cậu ấy không coi sự Tử Tế như một món quà. Cậu ấy coi sự Tử Tế như một lựa chọn.
  Tôi nghĩ mình cần phải nói với Phan Anh, thay lời cho số đông những người đang yêu quý Phan Anh: Chúng tôi yêu em, yêu thật lòng! Vậy thôi…

  – NHÀ VĂN HOÀNG ANH TÚ –

 • Hoạt động kêu gọi
 • Phan Anh vừa ở thị xã Đồng Hới rút tiền và thẳng tiến đến Mai Hoá.

  14708170_1222519534457218_6091530842701799470_n

  Sau khi đi thăm bà con, khảo sát tình hình, hoạt động thiện nguyện sẽ diễn ra vào 2h chiều nay. Địa điểm tại sân UBND xã. Bố cháu xin có đôi điều (haha, thực ra sẽ hơn đôi đấy ah):
  1. Tuy đã đề nghị cả nhà chuyển hướng chung tay với các tổ chức, cá nhân khác, song số dư từ TK của chúng ta vẫn tiếp tục gia tăng. Đến thời điểm này là hơn 9.3 tỷ đồng (số dư còn hơn 8 tỷ, đã rút 1.3 tỷ để mua thực phẩm và quà tặng).
  Tất nhiên, chúng mình vẫn sẽ tiếp nhận theo cam kết đến hết ngày 31/10. Nhưng một lần nữa mong mọi người chia sẻ nguồn lực, vì sức của nhóm mình cũng có hạn. Trong khi còn nhiều đoàn thiện nguyện khác.
  2. Ngoài 3-4 người bạn của Phan Anh, đoàn có 1 số tình nguyện viên mới, có 1 số phóng viên, để giám sát cũng như minh bạch thông tin. Tuy nhiên, bố cháu mong cả nhà giới thiệu một đơn vị uy tín, độc lập để giám sát, kiểm toán toàn bộ các hoạt động tài chính cho chiến dịch thiện nguyện này. Chi phí Phan Anh sẽ tự thanh toán riêng.
  3. Các thành viên trong đoàn đều tự túc kinh phí. Chi phí thuê xe cộ, vận chuyển hàng hóa hiện đều có bạn bè hỗ trợ và chúng tôi tự nguyện chi trả các chi phí này. Toàn bộ số tiền chung tay của cả nhà chỉ dành cho việc chia sẻ trực tiếp tận tay đồng bào vùng lũ.
  4. Bố cháu không thể trả lời hết các tin nhắn. Lịch trình được cập nhật trên facebook, ai có thể tham gia hỗ trợ hoặc giám sát vui lòng theo dõi, liên lạc tại địa điểm trao quà.
  Thực tế, đợt 1 chỉ hỗ trợ khẩn cấp nên công việc không cần nhiều người. Khắc phục hậu quả sau lũ, hoặc thực hiện các hoạt động thiện nguyện chuyên sâu mới vất vả. Ai có thể dành sức cho thời gian đó sẽ thiết thực hơn.
  5. Việc liên lạc với chính quyền địa phương là điều đương nhiên nếu muốn có sự hỗ trợ để tập trung bà con. Hiện tại chúng tôi đang có sự giúp đỡ rất tốt. Tôi lấy danh dự của mình ra để đảm bảo tôi đang làm hết sức, qua rất nhiều kênh nhằm đảm bảo, tấm lòng của các bạn đến trực tiếp với đồng bào. Hãy cho mình được sống có niềm tin vào điều tốt, và người tốt như các bạn đang làm, sẵn sàng đập tan mọi luận điệu xuyên tạc (thường thì nên bỏ qua, nhưng thỉnh thoảng cũng phải ghê gớm tí anh em ah, cho họ biết mình là ai 🙂)))))
  6. Cho Phan Anh dời cái điện thoại ra để làm việc nha ^_^ Tinh thần mình đang rất tốt, từ bạn bán hàng, nhân viên công sở, nhà nghỉ.. mình gặp đều đồng cảm với những điều chúng ta đang làm. Đừng lo, và đừng suy diễn nha <3 <3 

 • Hoạt động kêu gọi
 • XIN CHUYỂN HƯỚNG CHIA SẺ CHO CÁC NHÓM HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN KHÁC!

  14642384_1221834824525689_1632567884372163928_n

  Cả nhà thân mến!
  Vô cùng biết ơn tình cảm và sự tin tưởng của mọi người dành cho Phan Anh. Chưa đầy một ngày mà số tiền chúng ta chung tay đã được gần 8 tỷ (500 triệu đã được rút ra để đi mua thực phẩm cho đồng bào).
  Đầu tiên, bố cháu chỉ dự kiến đến với khoảng hơn 1000 hộ dân thôi. Nhưng nay sẽ đến 4 xã với khoảng 4000 hộ dân. Sức tụi mình cũng có hạn và khó có thể đáp ứng được hết mong mỏi của mọi người. Trong khi nhất quyết một đồng cả nhà gửi về mình cũng sẽ không dám uổng phí và phải đến tận tay người cần.
  Vậy nên, bố cháu mong cả nhà chuyển hướng chia sẻ sang các tổ chức, cá nhân cũng đang hướng về miền Trung khác.
  Riêng chúng ta, Phan Anh xin đề xuất hành trình như sau:
  Đợt 1:
  14h ngày 18/10: xã Mai Hoá – Tuyên Hoá – QB (đang cập nhật)
  08h ngày 19/10: xã Thạch Hoá – Tuyên Hoá – QB (đang cập nhật)
  15h ngày 19/10: xã Phương Điền – Hương Khê – HT (590 hộ)
  09h ngày 20/10: xã Phương Mỹ – Hương Khê – HT (680 hộ)
  Địa điểm trao quà tặng là sân UBND các xã nói trên.
  Mỗi phần quà bao gồm 500.000 đồng tiền mặt + một hộp ruốc (chà bông) 300 gram + một hộp muối vừng (muối mè) 300 gram. (Có thể bổ sung thêm thực phẩm khác dựa trên khảo sát)
  Hiện bột làm sạch nước, Phan Anh có liên hệ với P&G và hội CTĐ, được thông tin hàng đang trên đường về từ Singapore. Rất vui theo PA biết chúng ta sẽ được tặng và khi có hàng mình sẽ chuyển ngay cho bà con.
  Đợt 2: thông báo sau khảo sát, dự kiến đầu tháng 11. Tuy nhiên, Phan Anh sẽ quay trở lại trong dịp từ 23-26 để bám sát tình hình.
  Đợt 3: thực hiện và giám sát các chương trình thiện nguyện.
  Đợt 1 chỉ là hỗ trợ khẩn cấp. Chúng ta sẽ quay trở lại 4 xã này sau đợt lũ để giúp bà con chuyên sâu, nhằm mang lại hiệu quả thiết thực hơn cho hoạt động thiện nguyện.
  Sau lũ mới là lúc có rất nhiều điều cần phải giải quyết. Lúc đó mới thật sự cần rất nhiều người tình nguyện đến hỗ trợ bà con, chứ lần này chủ yếu là trao quà và khảo sát, chúng ta có đi thì cũng không có nhiều việc để làm đâu ạ!
  Vài dòng trước khi bay!
  Một lần nữa xin tạ ơn đời, xin tạ ơn Người!
  P/s: cho Phan Anh được nói thêm, trong sự ủng hộ của cả nhà, xin được thông báo có vô số chung tay của các nghệ sỹ, các gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí. Xin cảm ơn các bạn, các đồng nghiệp. Phan Anh tự hào vì được làm việc cùng các bạn! Thương 

  14590230_1221834837859021_6061508457034164733_n

 • Chúng ta là
 • Cả nhà ơi! Số tiền chúng ta huy động đến thời điểm này nhé

  14725515_1221395071236331_5403941382740145512_n

  Chiều tối nay Phan Anh và một vài người bạn sẽ bay Đà Nẵng, thu gom đồ rồi di chuyển đến tặng bà con Quảng Bình (ngày 18) – Hà Tĩnh (ngày 19). Chúng ta sẽ trao tối đa là 3 xã!
  Địa điểm Phan Anh sẽ cập nhật chiều nay.
  Bạn nào có thể đồng hành thì xin mời inbox (tuy nhiên, số lượng có hạn và chúng ta tự túc kinh phí nhé)!
  Xin lỗi các bạn, bố cháu không trả lời riêng từng trường hợp được.
  Chỉ có một TK duy nhất này! Bạn nào ở nước ngoài vui lòng nhờ người thân ở VN chuyển giúp!
  Đợt 1, chỉ là chúng ta hỗ trợ khẩn cấp!
  Đợt 2 sẽ là chương trình chuyên sâu và thực hiện vào đầu tháng 11 nhé!
  Trân trọng!
  Hơi sến một tí nhưng: BỐ CHÁU YÊU CẢ NHÀ QUÁ <3 <3 

 • Hoạt động kêu gọi
 • #Đừngimlặng

  14718803_1220904127952092_3946134798740477646_n

  Những hình ảnh lũ lụt miền Trung có lẽ tôi không cần thêm một lần đăng nữa. Cũng không cần chúng ta phân tích nguyên nhân thêm nữa.
  Tôi tin, nhiều người, ngày càng nhiều người thức tỉnh ra lý do vì sao. Và tôi cũng tin, đừng im lặng, lên tiếng chính là giải pháp tích cực nhất trong thời điểm hiện tại, vì chỉ có sự phản biện mới giúp tìm ra lối.
  Ý thức quyết định hành động. Đừng lo những thành phần cực đoan, đừng lo ai đó ngụy biện chỉ giỏi nói..blabla.. Nói đi, cứ nói đi, đừng ngại, vừa nói, vừa nghe, chỉ cần thêm một lần nhắc lại nói sao văn hóa, văn minh.
  Tuy nhiên, có một việc từ xưa tới giờ, tôi rất hay im lặng. Im lặng làm một mình cùng vài người bạn. Và mai kia, chúng tôi cũng vẫn thế! Không có ý ồn ào! Đó là các hoạt động thiện nguyện! (Xin giải thích luôn một số lần lên báo trước đều là do tôi tham gia các hoạt động do anh chị em nghệ sỹ khác, hoặc nhãn hàng tổ chức. Và tôi cũng ủng hộ việc thiện nguyện được truyền thông rộng rãi).
  Nhưng lần này, cho tôi làm cùng mọi người. Không phải tôi thay đổi gì đâu song cũng có lúc ngoại lệ: HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN TẠI QUẢNG BÌNH – HÀ TĨNH
  – Mục đích: hỗ trợ khẩn cấp ít nhất cho 1.000 hộ dân.
  – Địa điểm: các xã bị thiệt hại nặng nhất, sẽ cập nhật sau. Chúng tôi sẽ trực tiếp xuống các xã khảo sát thực tế dựa trên thông tin mà bạn bè làm việc trong đoàn công tác của Văn phòng chính phủ và Đài truyền hình để lựa chọn. Nguồn lực có hạn, và chắc chắn sẽ có nhiều đoàn khác nhau nên chúng ta sẽ thông báo rộng rãi nơi mà chúng ta hỗ trợ.
  – Gói quà tặng: Dự kiến mỗi hộ dân 500.000 đồng + Nửa cân ruốc + Gói làm sạch nước. Theo thông tin các bạn phóng viên chia sẻ thì các hộ dân đã quá nghèo rồi, chẳng còn gì. Gạo đã có chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 2000 tấn. Nên mình nghĩ cơm cũng cần đồ ăn. Ruốc là thích hợp nhất. Nhiều nơi than vụ mì gói lắm nên mình sẽ không tặng mì gói, mà chắc cũng sẽ có một số đơn vị tặng.
  Ngoài ra mình đang liên hệ để có thể mua được gói bột làm sạch nước, bà con chỉ cần hòa vào nước, sau 30 phút sẽ có nước sạch để dùng. Hi vọng cái này bên P&G sẽ hỗ trợ.
  – Thời gian:
  + Đợt 1: chúng tôi sẽ trực tiếp vào Quảng Bình – Hà Tĩnh ngày 18 và sẽ tham gia các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ khẩn cấp.
  + Đợt 2: Sau khi tổng kết số tiền ủng hộ của cả nhà. Chúng ta sẽ lên đường đầu tháng 11. Mọi người nhớ là vài ngày nữa bão cũng sẽ đổ bộ Quảng Bình – Hà Tĩnh, chắc hậu quả còn nặng nề hơn nữa.
  – Hình thức đóng góp: Mình vận động trước tiên từ gia đình số tiền là 500.000.000 đồng. Và mình đã chuyển tiền vào tài khoản: 045.100.158.1766 (0451001581766). Chủ TK Hoàng Phan Anh, Vietcombank, Chi nhánh Thành Công
  Toàn bộ số dư phát sinh từ TK này cho đến ngày 31/10/2016, đều được chuyển cho hoạt động thiện nguyện ở Quảng Bình – Hà Tĩnh bao gồm cả tiền đối tác nếu họ chuyển catse cho mình trong thời gian này.
  Hết ngày 31/10/2016 mình sẽ đăng toàn bộ sao kê tài khoản cho các bạn theo dõi. Tất nhiên, số tiền ủng hộ mình cũng cập nhật đều đặn. Các bạn nếu muốn mình đăng thông tin người chuyển tiền thì vui lòng ghi tên của bạn trong phần nội dung chuyển tiền.
  Xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành của bạn! Nếu có bất kể câu hỏi gì, hoặc thông tin gì bổ sung để trả lời cho nhiều người, mình sẽ cập nhật lên đây luôn. Mọi người vui lòng theo dõi kỹ nhé!
  Mình đồng cảm thì mình cùng làm thôi! Mong chia sẻ <3 <3 <3

 • Các câu hỏi thường gặp
 • Q&A

  1. Phan Anh huy động Quỹ sao không bị phạt theo Nghị định 64? Có thế lực nào đứng đằng sau?

  Phan Anh không thành lập Quỹ. Muốn thành lập Quỹ phải có hồ sơ xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ví dụ Quỹ Cơm có thịt, Quỹ Vì Người Nghèo, Quỹ Hiểu về Trái tim.. Việc kêu gọi mọi người cùng chung tay ủng hộ đồng bào thông qua một tài khoản cá nhân là việc bình thường mà từ trước đến nay rất nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện thực hiện và được khuyến khích. Không có cơ quan chức năng nào ngăn cấm.

   

  1. Theo thông báo dự kiến trao khoảng 1.000 con bò, sao ngày 30/11 lại chỉ trao có mấy chục con?

  Ngày 30/11 là đợt trao đầu tiên cho hai xã Phương Mỹ (28 con), Phương Điền (26 con). Số lượng bò trao dựa trên khảo sát thực tế, với những quy định và nguyên tắc riêng để đảm bảo trao đúng đối tượng. Việc này đã có các buổi họp thống nhất với bà con. Cụ thể xin theo dõi thêm trong Dự án trao bò giống.

   

  1. Tại sao lại chuyển Hai tỷ cho Quỹ Hiểu về trái tim? Như vậy là dùng tiền ủng hộ sai mục đích?

  Ngày 17/10, sau một ngày kêu gọi, Phan Anh đã thông báo chỉ hỗ trợ khẩn cấp đợt 1 (ban đầu dự kiến 1000 phần quà, sau tăng lên thành 4 xã với hơn 4000 phần quà.)

  Đợt 2 sẽ là các hoạt động thiện nguyện chuyên sâu được tập trung hơn. (Do nhận thấy các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp từ trong cộng đồng gia tăng mạnh mẽ. Thực tế bà con đều dư thừa gạo, mì tôm. Có xã mỗi ngày tiếp tới 5 đoàn thiện nguyện).

  Ngày 26/10 khi Sơ kết đợt 1, đã có thông báo rất rõ ràng về kế hoạch sử dụng số tiền còn lại (sau khi trao bò giống, xây trường học kết hợp địa điểm chống lũ) để trao cho Quỹ mổ tim cho trẻ em.

  Hiện nay, do đã ước lượng được khá chi tiết chi phí cho các dự án, nên chúng tôi quyết định trao sớm hơn số tiền trong TK để tránh lãng phí và tạo điều kiện cứu chữa sớm hơn cho các em nhỏ khó khăn bị bệnh tim, để các em mau chóng hoà nhập cuộc sống. Quỹ Hiểu về trái tim tiếp nhận khoản tiền này và khoanh vùng, chỉ phục vụ cho mục tiêu đề ra. Việc này góp phần quản lý tiền hiệu quả, minh bạch, công khai do Quỹ hiểu về trái tim có công ty kiểm toán hàng năm, hoạt động chuyên nghiệp và uy tín.

  Trong tháng 12 sẽ hỗ trợ mổ tim cho 3 trường hợp đầu tiên.

   

  1. Phải chăng Phan Anh tự khoá TK trong mấy ngày?

  Nếu Phan Anh khoá TK thì bạn bè sẽ không thể vào facebook của Phan Anh được. Nếu Phan Anh cài đặt chế độ chỉ bạn bè xem được thì người theo dõi vẫn có thể thấy facebook của Phan Anh chỉ là không đọc được nội dung. Việc Phan Anh bị kẻ xấu cố tình chiếm quyền sử dụng facebook là có thật, và facebook tự động khoá TK tạm thời. Phan Anh phải liên lạc với facebook qua nhiều kênh khác nhau để được giải quyết trong thời gian sớm nhất. Việc này được trả lời công khai trên các phương tiện truyền thông. Nếu gian dối chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của facebook VN và họ sẽ lên tiếng.

   

  1. Quỹ Hiểu về trái tim là Quỹ của Bộ Nội Vụ?

  Quỹ Hiểu về trái tim là một Quỹ hoạt động phi lợi nhuận với các thành viên tham gia chủ yếu là các nghệ sỹ tên tuổi như Quyền Linh, Chi Bảo, Trương Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Huyền.. Tất cả các Quỹ muốn thành lập đều phải có sự cho phép của cơ quan chức năng. Đây là quy định của pháp luật. Cũng như doanh nghiệp nước ngoài muốn thành lập thì phải có giấy phép của Bộ KHĐT vậy. Nên việc Quỹ Hiểu về trái tim phải xin phép của Bộ Nội Vụ là lẽ đương nhiên.

   

  1. Tại sao Phan Anh không công bố sao kê sau khi đóng TK vào ngày 31/10?

  Ngay sau khi đóng TK, Phan Anh đã đề nghị ngân hàng in sao kê. Điều này thể hiện trên giấy tờ vì sao kê in vào thời điểm nào đều có thời gian ghi rất rõ trên tờ sao kê. Tuy nhiên, chúng tôi chưa công bố sao kê vì như đã thông báo rất rõ trong Sơ kết ngày 26/10 sẽ lập một website để minh bạch thông tin cho dễ theo dõi, chứ không thể công bố trên facebook vì bài đăng trên facebook cá nhân dễ trôi đi.

  Ngoài ra trên sao kê có một số thông tin cá nhân theo quy định cần phải bảo mật để không tra ngược lại thông tin người chuyển. Trong tình huống nhạy cảm, khi có cơ quan đề nghị cung cấp thông tin này nên theo sự tư vấn của luật sư, Phan Anh quyết định chưa đăng tải rộng rãi.

  Sau khi rà soát các khoản giao dịch đều đúng mục đích chúng tôi mới cung cấp sao kê đã được mã hoá một số ký tự số để bảo vệ thông tin cá nhân người đã chung tay đóng góp.

   

  1. Phan Anh bị mọi người phản đối nên tụt giảm lượng người theo dõi?

  Phan Anh không có mục đích là phải gia tăng người theo dõi. Tuy nhiên, việc sụt giảm khoảng 70.000 người theo dõi là có thật. Và việc này là do chính sách của facebook quét số lượng người theo dõi ảo. Các người nổi tiếng khác đều gặp tình trạng này với số lượng sụt giảm hàng trăm ngàn. Số lượng người theo dõi ảo trên trang cá nhân của Phan Anh có thể là do một số nhãn hàng khi có hợp đồng giới thiệu chương trình họ sử dụng các công cụ nào đó và Phan Anh không liên quan. Thực tế, số lượng người theo dõi vẫn gia tăng mỗi ngày.

   

  1. Tại sao Phan Anh block những bình luận yêu cầu sao kê?

  Phan Anh khẳng định chỉ block những tài khoản dùng từ vô văn hoá, tục tĩu, hoặc thiếu tích cực, khiêu khích đã nhắc nhở mà vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, do trong thời gian đó, để quản lý hiệu quả trang facebook cá nhân, Phan Anh có nhờ một người bạn thân ở Mỹ giúp mình xử lý những tài khoản như vậy trong lúc Phan Anh bận rộn. Điều này cũng có thể dẫn đến một số tài khoản bị block nhầm. Phan Anh rất tiếc và mong bạn nào bị block nhầm thông cảm.

   

  1. Đơn vị tư vấn về pháp lý và kiểm toán cho Phan Anh là ai?

  Khi có những thông tin sai lệch về việc Phan Anh vi phạm pháp luật. Đồng thời có một số tin đồn không hay liên quan đến pháp lý và cản trở hoạt động thiện nguyên, Phan Anh đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của rất nhiều anh chị để mình thêm vững tâm. Ngay ngày 17/10, nhận thấy cần thiết phải có sự hỗ trợ để góp phần minh bạch hoạt động, Phan Anh đã đăng facebook đề nghị giúp đỡ. Ngay sau đó tổ tư vấn được thành lập. Đó là những người tình nguyện và là các chuyên gia trong lĩnh vực kiểm toán (một trong 4 công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu Việt Nam), chuyên gia về thuế, về tài chính, và luật sư thuộc liên đoàn Luật sư Hà Nội. Đây là hoạt động tư vấn bình thường. Phan Anh không có nghĩa vụ phải cung cấp danh tính của họ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tự giới thiệu mình khi hoàn thành các hoạt động thiện nguyện.

   

  1. Tại sao Phan Anh dùng tiền thiện nguyện để xây bể bơi?

  Đó chỉ là tin tam sao thất bản. Phan Anh có nhận hỗ trợ kết nối các bên trong việc làm bể bơi di động cho trẻ em vùng ảnh hưởng của lũ lụt. Vì thực tế đây là hoạt động cực kỳ có ý nghĩa. Hàng năm số lượng trẻ em bị đuối nước ở ngay tại miền Trung là rất lớn. Dạy bơi cho các em là kỹ năng sống cần thiết. Phan Anh chia sẻ câu chuyện riêng này trong chương trình Ngày thầy trò của MobiTV, chứ hoàn toàn không nói rằng sử dụng tiền quyên góp được thực hiện. Tuy nhiên, cũng rất cảm ơn tin đồn này, vì cho đến thời điểm này, chúng tôi đã tìm được nguồn hỗ trợ để triển khai dự án tại Huyện Hương Khê để thực hiện 23 bể bơi di động. Chỉ cần một em nhỏ được cứu sống thì đó là hạnh phúc lớn vô cùng, vì mạng người quý giá hơn những thị phi mà Phan Anh vướng phải.

   

  11. Hình ảnh chụp màn hình Phan Anh đối đáp trả treo với mọi nay người dưới đây là sao?

  img_0585

  Đây là hình ảnh nguỵ tạo. Không phải văn phong của Phan Anh. Và một chi tiết rất nhỏ nhưng phản ánh trình độ kém của người nguỵ tạo đó là dòng chữ 9 like. Theo tiếng Anh 9 là số nhiều, vì vậy chính xác phải là 9 likes.

  Hình thức nguỵ tạo này khá đơn giản với người rành công nghệ. Vì vậy mọi người hết sức cẩn thận trước thông tin trên mạng. Bên cạnh đó, hiện có một số tài khoản giả mạo lấy tên Minh Do để bình luận xuyên tạc sau đó sử dụng hình ảnh chụp lại màn hình nhằm vu khống. Anh Minh Đỗ đang làm thủ tục để facebook xác nhận trang cá nhân.

   

  12. Có thông tin nói bản chụp sao kê ngân hàng của Phan Anh sử dụng con dấu giả?

  Những ai đưa thông tin này là đặt điều và vu khống. Tài khoản Phan Anh mở tại VBC chi nhánh Thành Công. Ngoài việc đóng dấu còn chữ ký xác nhận đầy đủ họ và tên của người đại diện ngân hàng. Nếu Phan Anh làm giả giấy tờ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thông tin bịa đặt này sai sự thật nghiêm trọng và thể hiện sự dốt nát, cuồng loạn của những kẻ cố tình làm hại Phan Anh.

   

  13. Phan Anh làm việc thiện nguyện dễ dàng như vậy là người của chính quyền?

  Tôi khẳng định mình là một công dân tự do, hoàn toàn không làm việc cho bất cứ tổ chức hay cơ quan nhà nước nào ở thời điểm hiện tại. Theo quan sát tất cả những nơi chúng tôi đến làm thiện nguyện chính quyền địa phương đều hỗ trợ nhiệt tình cho các đoàn, không gây khó dễ.

   

  14. Việc lập website chỉ một tuần có thể làm xong? Tại sao trì hoãn quá lâu?

  Thưa các bạn! Chúng tôi có nhiều việc để làm, để sống. Chứ không ai ăn lương để làm thiện nguyện. Việc thực hiện website là do bạn bè tình nguyện hỗ trợ giúp. Phan Anh rất cảm ơn sự đồng hành của họ.

   

  15. Ngoài các chương trình hỗ trợ chuyên sâu kể trên, Phan Anh còn thực hiện nội dung gì khác?

  Sau khi khảo sát có rất nhiều phương thức để hỗ trợ bà con. Tuy nhiên cần phải dựa trên điều kiện khách quan về nguồn lực, đặc biệt là nhân lực và các điều kiện kiểm soát tài chính nên nhóm thiện nguyện sẽ không sử dụng số tiền này để hỗ trợ nhỏ lẻ. Chương trình duy nhất mà chúng tôi đang nghĩ đến là hợp tác cùng nhóm Nhà chống lũ phối hợp với bà con xây nhà chống lũ.

  Ngoài ra, chúng tôi có kết nối với một số nhóm để thực hiện dự án nước sạch, mua thuyền máy composite để chuyên chở người bệnh, hàng hoá, thực phẩm trong mùa lũ, hỗ trợ nuôi lợn, gà.. Song các chương trình này hoàn toàn không sử dụng nguồn kinh phí mà mọi người đã đóng góp thông qua TK của Phan Anh. Nếu các bạn có điều kiện tham gia vui lòng nhắn tin. Chúng tôi rất cảm kích.

  CÒN TIẾP…

 • Thông tin minh bạch
 • DIỄN GIẢI SAO KÊ NGÂN HÀNG TK VCB 0451001581766

  1. HÌNH 9 -10:

  Ngày 1/11/2016, Phan Anh ra ngân hàng đề nghị đóng tài khoản và xin sao kê (bản cứng và bản mềm pdf). Thời điểm đề nghị in sao kê là 13h57. Tại thời điểm này ngân hàng chưa thể chốt số dư cuối cùng, do có thể một giao dịch phát sinh liên ngân hàng chưa về tới. Vì vậy, ngân hàng in sao kê từ ngày 17/10/2016 đến hết ngày 31/10/2016. Số dư ban đầu là: 508.500.000 đồng (Năm trăm linh tám triệu năm trăm ngàn đồng).

  Số dư cuối kỳ là 21.013.935.458 đồng (Hai mốt tỷ không trăm mười ba triệu chín trăm ba lăm ngàn bốn trăm năm tám đồng).

  img_8538img_8539

   

  1. HÌNH 11-12:

  Một số giao dịch phát sinh trong ngày 1/11/2016, trong đó có giao dịch hoàn trả lại tiền theo yêu cầu của một mạnh thường quân, và lãi phát sinh tại thời điểm đóng TK.

  Số dư ban đầu là: 21.013.935.458 đồng (Hai mốt tỉ không trăm mười ba triệu chín trăm ba lăm ngàn bốn trăm năm tám đồng.

  Số phát sinh có: 16.109.223 đồng (Mười sáu triệu một trăm lẻ chín ngàn hai trăm hai ba đồng)

  Số phát sinh nợ: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)

  Số dư cuối kỳ: 21.010.044.681 đồng (Hai mốt tỷ không trăm mười triệu không trăm bốn tư ngàn sáu trăm tám mốt đồng)

  img_8540img_8541

   

  1. HÌNH 8:

  Đến cuối ngày 1/11/2016, lúc 17h21, tài khoản mới chính thức được đóng lại và chuyển toàn bộ số dư trong tài khoản sang tài khoản mới đồng sở hữu do Phan Anh và anh Minh Đỗ cùng đứng tên. TK đồng sở hữu chỉ thực hiện được giao dịch khi có đầy đủ chữ ký hợp lệ của cả hai chủ tài khoản. Số TK mới là 00451002266888

  img_8537

   

  1. HÌNH 7:

  Do có tới hơn 24.000 giao dịch phát sinh nên để mọi người có thể theo dõi chi tiết, ngày 2/11/2016, Phan Anh đã đề nghị ngân hàng in riêng một bản thống kê các giao dịch ghi nợ TK:

  Rút tiền mặt: 2.256.000.000 (Hai tỷ hai trăm năm mươi sáu triệu đồng). Phan Anh trực tiếp rút để tặng quà tiền mặt cho bà con.

  Chuyển khoản: 360.000.000 (Ba trăm sáu mươi triệu đồng). Phan Anh chuyển sang TK khác nhờ rút tiền mặt tặng quà cho bà con vì tại xã không có ngân hàng VCB.

  Chuyển khoản thanh toán: 418.000.000 (Bốn trăm mười tám triệu đồng). Tiền mua thực phẩm tặng bà con.

  Có 4 hoàn trả: do người chuyển chuyển nhầm số tiền đề nghị chuyển lại.

  Có 1 hoàn trả: do 1 người yêu cầu tra soát không rõ lý do

  Có 1 khoản trích nợ tự động trả số dư TK thẻ AMEX của Phan Anh: 89.787.075 (Tám chín triệu bảy trăm tám bảy ngàn không trăm bảy lăm đồng). Phan Anh đã hoàn trả lại khoản tiền này vào TK 00451002266888

  img_8536

   

  1. ĐƠN ĐỀ NGHỊ NGÂN HÀNG TỰ ĐỘNG CHUYỂN TRẢ TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU LẤY LẠI TIỀN NGÀY 26/10.

  img_8535

   

  1. HÌNH 13 -14: HOÁ ĐƠN ĐỎ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH MUA THỰC PHẨM CHO BÀ CON TỪ ĐÀ NẴNG. 

  img_8544img_8545

   

  1. HÌNH 1-5: XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI DÂN, ĐOÀN THỂ ĐỊA PHƯƠNG VỀ SỐ LƯỢNG QUÀ, TIỀN MẶT TRAO TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI DÂN.

  img_8530img_8531

  img_8532img_8533

  img_8534

   

  8. HÌNH 15:

  Sao kê ngày 2/12/2016 của tài khoản đồng sở hữu, phát sinh một số giao dịch chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản mới, dù đã thông báo ngừng nhận tiền. Kể từ thời điểm này, tất cả các giao dịch phát sinh có, Phan Anh đều sẽ đề nghị ngân hàng chuyển ngược trở lại.

  img_8597

 • Hoạt động hỗ trợ khẩn cấp
 • QUY TRÌNH THỰC HIỆN TRAO QUÀ TẶNG HỖ TRỢ KHẨN CẤP CHO BÀ CON BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA LŨ LỤT MIỀN TRUNG TẠI CÁC XÃ MAI HOÁ – THẠCH HOÁ (TUYÊN HOÁ, QUẢNG BÌNH), THÔN HƯƠNG GIANG, (XÃ LỘC YÊN), XÃ PHƯƠNG MỸ – PHƯƠNG ĐIỀN (HƯƠNG KHÊ – HÀ TĨNH).

  BƯỚC 1:

  • Tìm hiểu thông tin về các xã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của lũ lụt, khảo sát thông tin về địa bàn có thể tiếp cận để trao quà tặng cho bà con (báo chí, facebook, người quen tại địa phương).
  • Nhờ người dân địa phương (thông qua người quen, hoặc tìm kiếm bằng hastag trên facebook địa danh cần đến để liên lạc với người dân địa phương) liên lạc với các đoàn thể nhờ hỗ trợ thông tin về các hộ chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Lên danh sách và gửi cho đoàn.
  • Thông báo với đoàn thể địa phương nhờ hỗ trợ địa điểm (nên rộng, thoáng, và có cây xanh để che nắng, ưu tiên chọn trường học), phương tiện, thiết bị (loa đài) để tập hợp bà con.
  • Chuẩn bị quà cần sát thực tế, chuẩn bị đủ túi để bà con xách về. Nên tặng một khoản tiền mặt vì lũ cuốn trôi nhiều vật dụng gia đình, quần áo, cần phải có một khoản để mua sắm. Thường bà con nhận được rất nhiều gạo và mì tôm, thậm chí là ngập lụt vì mì tôm. (Ví dụ có huyện có tới gần 900 đoàn đến trao quà trong đợt vừa qua). Ngoài ra khi hết ngập thì về cơ bản bà con đều đi lại rất thuận tiện do lũ rút nhanh. Những địa điểm còn bị ngập thì chúng ta có muốn cũng không có đủ phương tiện đưa đến.

  12img_0678

  img_0687img_0688img_0519img_0541

  BƯỚC 2:

  • Dán danh sách các hộ dân nhận quà tặng hỗ trợ công khai tại địa điểm trao quà.
  • Trình bày với bà con về chương trình hỗ trợ khẩn cấp của đồng bào, kiều bào thông qua TK cá nhân của Phan Anh. Đề nghị bà con trực tiếp xem xét, giám sát danh sách trao quà tặng, bổ sung trường hợp thiếu hoặc nêu rõ những trường hợp không thuộc diện thiệt hại.
  • Chia bà con theo các thôn và đồng loạt trao quà theo từng nhóm. Tuỳ điều kiện nguồn lực có thể chia thành 2-3 nhóm trao quà. Mỗi nhóm có một không gian riêng để dễ kiểm tra. Nhờ bà con trực tiếp tham gia gọi tên và ổn định trật tự. Xếp hàng để dễ lên xuống.
  • Bà con ký nhận quà, tình nguyện viên chụp lại chứng minh hoặc hộ khẩu (hình ảnh chỉ để lưu giữ cho việc kiểm toán). Nếu ai không có giấy tờ thì đề nghị ở lại nhận sau cùng, ngoài ra, chỉ cần xác nhận của bà con và trưởng thôn có mặt tại đó là trao mà không đòi hỏi phải xuất trình giấy tờ.
  • Đề nghị bà con nhận quà xong ra về để chăm lo đời sống. Không tập trung tại địa điểm phát quà khiến không gian lộn xộn, khó quản lý.

  img_2221img_0569

  img_0599img_0594img_1864img_1907

   

  BƯỚC 3:

  • Phối hợp với bà con và đoàn thể địa phương giải quyết các trường hợp đặc biệt phát sinh.
  • Thống kê, xác nhận lại số lượng quà bao gồm tiền mặt và hiện vật trao bà con. Cần có sự xác nhận của đoàn thể, các đơn vị giám sát và đại diện người dân để bảo đảm tính pháp lý.
  • Họp rút kinh nghiệm cho các hoạt động tiếp theo.

  img_0982img_0984

  img_0988

   

   

 • Chúng ta là
 • ‘Không phải nghệ sĩ nào cũng làm từ thiện như Phan Anh’

  untitled

  Đó là quan điểm của PGS.TS Nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái về việc MC Phan Anh quyên được 16 tỷ đồng và ngay lập tức đến miền Trung để hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

  Nhiều nghệ sĩ làm từ thiện nhưng không phải ai cũng được báo chí – truyền thông chú ý như Phan Anh.

  Nhiều người cũng kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung nhưng không phải ai cũng sẵn sàng “xung quỹ” 500 triệu đồng từ tiền túi của mình, thậm chí góp cả tiền cát-xê nếu khách hàng trả qua chuyển khoản từ nay đến hết tháng 10 như Phan Anh nói.

  Dù vậy, vẫn có một số ý kiến trái chiều cho rằng, nam MC đang PR bản thân nhằm thu hút sự quan tâm của dư luận.

  'Khong phai nghe si nao cung lam tu thien nhu Phan Anh' hinh anh 1
  MC Phan Anh hướng dẫn người dân xếp hàng để nhận quà. Ảnh: Văn Được. 

  Phan Anh: Người không đứng ngoài cuộc

  Thời gian gần đây, Phan Anh được biết đến với tư cách một người tham gia tranh luận, khởi xướng nhiều vấn đề, hoạt động xã hội. Anh không ngại thể hiện quan điểm thẳng thắn trên mạng xã hội và sẵn sàng trở thành tâm điểm của dư luận với người khen – kẻ chê, đông đảo ý kiến đồng tình nhưng cũng không ít quan điểm phản bác.

  Phan Anh từng gây bão mạng xã hội khi share một clip cùng status bày tỏ chính kiến của bản thân về chủ đề Formosa. Hành động không im lặng và châm ngòi dư luận của nam MC khiến anh trở thành khách mời của chương trình 60 phút mở, nơi mà anh tiếp tục trở thành tâm điểm với câu hỏi “Động cơ chia sẻ của bạn là gì?”.

  Nam MC cương quyết bảo vệ quan điểm của mình. Nhưng trước những “tiền bối” dạn dày kinh nghiệm là các chuyên gia, nhà báo chắc tay nghề, anh bị ví von là “bị đánh hội đồng”. Ánh mắt như cầu cứu của Phan Anh trong chương trình được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Anh được cư dân mạng bênh vực và ủng hộ.

  Người viết liên hệ với MC Phan Anh vào thời điểm đó. Anh bình thản cho biết 60 phút mở đã qua rồi nhưng không quên nhắn nhủ “Đất nước cần chúng ta. Đừng im lặng em nhé”. Đó cũng là phản hồi đầu tiên của nam MC khi đang được truyền thông và dư luận quan tâm đặc biệt.

  Phan Anh là một người nổi tiếng nhưng điều quan trọng là anh đã không chỉ là một người nổi tiếng theo nghĩa thông thường. Anh kêu gọi bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm ánh sáng và gần đây nhất là quyết định cạo trọc đầu với thông điệp cứu tê giác.

  Trả lời cho câu hỏi Sự thay đổi đó bắt nguồn từ đâu? của người viết, MC Phan Anh thẳng thắn nói: “Bắt nguồn từ chính tôi. Tôi thấy làm những điều có ích, những hành động tử tế là cách tốt nhất để thôi thúc phần thiện trong con người mình. Khi làm những điều đó, mình thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, nhẹ nhàng hơn”.

  “Rồi cho các con tôi, gia đình tôi. Để những đứa trẻ trở thành người tốt, sống có ý nghĩa, bố mẹ cần phải là một tấm gương. Tôi muốn các con tôi được sống sạch. Nhưng không thể chỉ khư khư giữ con trong nhà. Vậy nên mình phải lên tiếng, có trách nhiệm hơn nữa với cộng đồng, để cộng đồng đó cùng sạch, cùng được cải thiện, văn minh hơn” – nam MC chia sẻ, ánh mặt rưng rưng nhìn người đối diện.

  'Khong phai nghe si nao cung lam tu thien nhu Phan Anh' hinh anh 2
  Phan Anh xuống tóc với thông điệp bảo vệ tê giác trong chuyến đi châu Phi. Ảnh: FBNV. 

  Trong cuộc trò chuyện với người viết, Phan Anh cũng nhắc đến chuyện làm từ thiện như một trong những cử chỉ không thể thiếu của một người mà anh xác nhận là “bình thường nổi tiếng”. Nam MC bảo anh thường không làm truyền thông khi đi từ thiện và cũng không thích điều đó.

  “Những lần có hình của tôi trên báo khi đi từ thiện vùng sâu, vùng xa đều là đi với anh chị nghệ sĩ, có phóng viên đi cùng. Tôi không phản đối điều đó. Bây giờ, đôi khi mình cũng phải có truyền thông vì cư dân mạng buồn cười lắm, mình cứ âm thầm làm, không ít người lại bảo anh chỉ nói thôi có bao giờ anh làm đâu”.

  “Không phải nghệ sĩ nào cũng từ thiện đích đáng”

  Trao đổi với Zing.vn về trường hợp làm thiện nguyện của MC Phan Anh và nhiều nghệ sĩ khác miệt mài cho các chuyến đi cứu giúp đồng bào miền Trung đang phải gồng mình với hậu quả sau cơn lũ lịch sử, PGS.TS Nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái cho biết: “Người Việt Nam luôn phải đương đầu với những tai họa thiên nhiên. Do vậy cách ứng xử của người Việt Nam với hạn hán, lũ lụt được chia làm hai loại”.

  “Đầu tiên là chấp nhận sống chung với gập gềnh, sóng gió qua việc đắp đê, chống lũ, chống lụt, hay nói cách khách là sống chung với lũ. Thứ hai là cách ứng xử lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân.

  Hành động của MC Phan Anh và nhiều nghệ sĩ thuộc phạm trù thứ 2. Cá nhân tôi cho rằng đó là động thái rất tốt của những người nổi tiếng, được đông đảo công chúng biết đến” – nhà phê bình văn hóa, nghệ thuật nhấn mạnh.

  'Khong phai nghe si nao cung lam tu thien nhu Phan Anh' hinh anh 3
  PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái là nhà phê bình nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, đồng thời cũng là một giảng viên báo chí – truyền thông. Ảnh: Anh Đức. 

  PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái cũng cho biết mọi người ủng hộ Phan Anh vì hành động của anh có sự minh bạch trên một ý tưởng đầy sáng kiến. Hơn nữa, nam MC lại rất kịp thời khi chỉ sau một ngày đã có mặt ở vùng đỉnh lũ với những món quà đầu tiên.

  “Cách từ thiện của MC Phan Anh là rất đích đáng. Trong giới showbiz không phải cử chỉ nào cũng đích đáng như thế. Nhiều nghệ sĩ từ thiện chân thật nhưng cũng có một số người làm từ thiện để PR bản thân, muốn được chú ý và nổi tiếng hơn nữa. Đó là những cử chỉ thiếu sự đích đáng” – tác giả Mặt người mặt hoa bày tỏ quan điểm.

  Là người nghiên cứu về văn hóa truyền thông, bà Thái chỉ ra rằng việc báo chí quan tâm đến những cư xử đẹp của nghệ sĩ trong đó có việc từ thiện là hết sức bình thường. Báo chí cũng có thể đi cùng đoàn từ thiện có nghệ sĩ đi cùng để tham gia hoạt động giám sát và minh bạch thông tin.

  “Tuy nhiên, nếu truyền thông quan tâm thái quá rất dễ dẫn đến những phản ứng trái chiều. Việc quảng bá hành vi từ thiện là rất tốt, góp phần kêu gọi sự chung tay, giúp sức của cả cộng đồng. Nhưng nếu lợi dụng báo chí, cốt để PR bản thân, nhãn hàng riêng hay thuê cả thợ ảnh đi để chụp suốt hành trình từ thiện thì lại là chuyện khác” – nữ phó giáo sư khẳng định.

  Từ trường hợp của MC Phan Anh, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái kết lại vấn đề: “Bản thân người đi làm từ thiện cũng phải là một người từ thiện trước đã. Phan Anh được đông đảo mọi người ủng hộ và quyên được tới 10 tỷ còn là vì bản thân anh đã bỏ ra 500 triệu từ tiền cá nhân. Không ít người chỉ biết kêu gọi nhưng bản thân lại vụ lợi và không chịu bỏ ra đồng nào”.

  http://news.zing.vn/khong-phai-nghe-si-nao-cung-lam-tu-thien-nhu-phan-anh-post690927.html

 • Truyền thông
 • Tiến sĩ Trần Đăng Tuấn: Phan Anh là một hiện tượng từ thiện đáng mừng!

  Không chỉ bày tỏ góc nhìn về lời kêu gọi quyên góp của MC Phan Anh, Tiến sĩ Trần Đăng Tuấn còn chỉ ra nhiều dấu hiệu vui trong cách làm từ thiện hiện nay, mà người trẻ nên biết.
  Những ngày qua, từ khóa “MC Phan Anh” xuất hiện dày đặc trên các trang báo điện tử, bản tin mạng xã hội. Công chúng gọi hành động lấy danh dự cá nhân kêu gọi quyên góp giúp đồng bào miền Trung bị lũ được hơn 16 tỉ đồng trong 4 ngày của Phan Anh là một “hiện tượng từ thiện”.

  Trò chuyện với Thanh Niên, người hoạt động từ thiện nổi tiếng với chương trình “Cơm có thịt”, Tiến sĩ Trần Đăng Tuấn (từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam) đã có góc nhìn thú vị về việc làm gây chú ý trên của Phan Anh.

  Tiến sĩ Trần Đăng Tuấn: Phan Anh là một hiện tượng từ thiện đáng mừng! - ảnh 1

  Tin tưởng Phan Anh sẽ làm tốt

  Thanh Niên kết nối với Trần Đăng Tuấn khi ông đang trên đường vào xã Ngư Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình để giúp đỡ người dân vùng bị lũ. Người đàn ông 59 tuổi miệt mài với các hoạt động từ thiện ho sù sụ nhưng vẫn nhiệt tình trao đổi thông tin với chúng tôi.

  Theo ông Tuấn, từ thiện về bản chất là một hoạt động xã hội, mang tính chất cộng đồng và nó không thể bị bó hẹp vào trong một khuôn khổ hay tổ chức mang tính cố định. Vì thế, nó không độc quyền. Bên cạnh những tổ chức lớn đứng ra kêu gọi cứu trợ chúng ta vẫn biết  như Hội chữ thập đỏ hay các Tổ chức mặt trận, thì vẫn có những nhóm làm từ thiện có quy mô nhỏ hơn, mang tính quần chúng nhưng vẫn hoạt động rất hiệu quả.

  Trường hợp của MC Phan Anh là một ví dụ điển hình.
  Tiến sĩ Trần Đăng Tuấn: Phan Anh là một hiện tượng từ thiện đáng mừng! - ảnh 2

  Đến chiều nay 18.10, số tiền cộng đồng mạng gởi vào tài khoản MC Phan Anh để hỗ trợ dân miền Trung chịu thiệt hại do lũ lên đến 10 tỉ đồng và càng lúc càng có thêm nhiều người chuyển tiền vào tài khoản Phan Anh.
  Tiến sĩ Trần Đăng Tuấn: Phan Anh là một hiện tượng từ thiện đáng mừng! - ảnh 3
  Trần Đăng Tuấn dành nhiều lời khen cho cách làm từ thiện của MC Phan Anh

  Ông Tuấn chia sẻ góc nhìn: “Trong một thời gian ngắn, Phan Anh đã huy động được một số tiền rất lớn. Sự ủng hộ ấy đa phần đến từ người trẻ, người hâm mộ cậu ấy qua các lĩnh vực mà cậu đang hoạt động. Điều đó không chỉ cho thấy uy tín của cá nhân Phan Anh rất cao, nó còn góp phần khẳng định: Chuyện chúng ta có hiểu được người nghèo hay không, phụ thuộc rất nhiều vào sự hiểu biết chung về xã hội và con người; chứ không bị chi phối bởi hoàn cảnh sống, chất lượng cuộc sống hay phân tầng giai cấp trong xã hội… Tôi thấy mừng vì việc làm của Phan Anh đã phần nào giúp cộng đồng nhận ra điều đó”.

  Tiến sĩ Trần Đăng Tuấn: Phan Anh là một hiện tượng từ thiện đáng mừng! - ảnh 4

  “Tôi cũng biết rằng, có nhiều người đang lo lắng cho Phan Anh khi lần đầu làm thiện nguyện với số tiền ‘khủng’. Song, tôi thấy nhóm của cậu ấy có đường hướng rất là rõ ràng, cách làm việc cũng rất là sáng tạo, khoa học. Do đó, tôi rất tin các hoạt động của bạn ấy không những hiệu quả về quyên góp, hiệu quả về vận động mà nó còn hiệu quả cả về mặt tổ chức, thực hiện”, Đăng Tuấn nói thêm.

  Tiến sĩ Trần Đăng Tuấn: Phan Anh là một hiện tượng từ thiện đáng mừng! - ảnh 5
  MC Phan Anh có được lòng tin của cộng đồng nhờ quá trình dài xây dựng và tích lũy lối sống đẹp ẢNH CHỤP TỪ FACEBOOK PHAN ANH
  Cùng bàn luận về “hiện tượng” Phan Anh, Thạc sĩ xã hội học Lê Minh Tiến giải thích lý do nam MC chiếm được niềm tin của cả xã hội và kêu gọi thiện nguyện thành công trong những ngày qua.

  Thạc sĩ nói: “Không phải ngẫu nhiên mà người ta đổ xô gửi tiền từ thiện vào tài khoản của Phan Anh. Lòng tin của cộng đồng dành Phan Anh đã gầy dựng trong một tiến trình dài trước đây, không đơn thuần là qua tên tuổi hay nghề nghiệp anh đang làm mà chính ở cách anh sống, đối nhân xử thế bao lâu nay. Chưa chắc, một người nổi tiếng hơn Phan Anh đứng ra quyên góp sẽ được ủng hộ như vậy”.

  Liên kết mềm trong từ thiện

  Ở một số thời điểm nhất định hoạt động từ thiện của nhóm nhỏ sẽ hiệu quả hơn phong trào thiện nguyện do các tổ chức lớn khởi xướng. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta phủ nhận nhận sự cần thiết, vai trò của những tổ chức, hay mạng lưới thiện nguyện lớn. Thế mạnh của những tổ chức này là sự bao trùm, vị thế về mặt truyền thông.

  Tiến sĩ Trần Đăng Tuấn: Phan Anh là một hiện tượng từ thiện đáng mừng! - ảnh 6

  “Từ thiện là công việc mà cả xã hội cần tham gia chứ không phải chỉ đóng khung cho một vài tổ chức cố định nào. Tôi tin rằng, khi các tổ chức từ thiện chính thống nhìn thấy cả xã hội cùng chung tay làm việc tốt, họ sẽ rất vui”, ông Tuấn bày tỏ quan điểm.

  Tiến sĩ Trần Đăng Tuấn: Phan Anh là một hiện tượng từ thiện đáng mừng! - ảnh 7
  Làm từ thiện ở nhóm nhỏ hay tổ chức lớn cũng cần có sự liên kết, trao đổi thông tin ẢNH NHƯ LỊCH – LÊ THANH

  Tuy nhiên, làm cách nào để các nhóm từ thiện nhỏ như của Phan Anh hay những cá nhân khác không bị “đụng hàng” với một số tổ chức thiện nguyện lớn, chính thống của các cơ quan ban ngành, khi mục đích hướng đến của họ là giống nhau.

  Đây cũng chính là điều khiến người công tác xã hội nhiều năm như Tiến sĩ Trần Đăng Tuấn trăn trở. Sau quá trình thảo luận Trần Đăng Tuấn và nhiều nhà hoạt động xã hội khác nhận ra rằng “liên kết mềm” chính là yếu tố nâng tầm hoạt động từ thiện.

  Liên kết này được thể hiện rất rõ qua Bản đồ từ thiện quốc gia vừa ra mắt. Thông qua trang web, các nhà hoạt động xã hội hay bạn trẻ có thể cập nhật được các địa điểm cần được giúp đỡ, hoặc biết được những nơi đã có người khác hỗ trợ.

  Tiến sĩ Trần Đăng Tuấn: Phan Anh là một hiện tượng từ thiện đáng mừng! - ảnh 8

  “Sự liên kết về thông tin này sẽ giải quyết được 2 vấn đề gây bất cập lớn trong công tác thiện nguyện thời gian qua. Thứ nhất, sự liên lết thông tin sẽ giúp người làm thiện nguyện đến được đúng nơi, đúng thời điểm. Thứ hai, sẽ không còn trường hợp nhiều người đi làm từ thiện ở cùng một khu vực, mà lại bỏ qua những khu vực khác… Cuối cùng chúng ta cũng nhận ra: Làm việc tốt cũng cần có sự liên kết, liên kết ấy là trao đổi và chia sẻ thông tin”, ông Tuấn nói.

  Tiến sĩ Trần Đăng Tuấn: Phan Anh là một hiện tượng từ thiện đáng mừng! - ảnh 9
  Trần Đăng Tuấn cập nhật thông tin và hình ảnh về công tác giúp đỡ người dân miền Trung khắc phục khó khăn sau lũ ẢNH CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK TRẦN ĐĂNG TUẤN

  Đơn cử như lần giúp đỡ người dân miền Trung bị lũ này, để tránh bị “đụng” với 60 đoàn từ thiện khác ở Hương Khê (Hà Tĩnh), thay vì hỗ trợ lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm cho số đông, nhóm của Trần Đăng Tuấn tìm đến từng hộ nghèo, gặp gỡ các trường hợp đặc biệt khó khăn, nơi mà những đoàn thể khác vì lý do nào đó mà không hỗ trợ được. Sau khi tiếp xúc, nhóm sẽ thăm hỏi, tặng tiền. Ngoài ra, đoàn thiện nguyện của Tiến sĩ Đăng Tuấn sẽ làm đầu mối cho các nhóm khám bệnh hay phát thuốc đi sau.

  http://thanhnien.vn/gioi-tre/tien-si-tran-dang-tuan-phan-anh-la-mot-hien-tuong-tu-thien-dang-mung-757007.html

 • Dự án trao tặng bò giống
 • Vui như hội!

  Ngày trước ngồi nhà mình cũng nghĩ cảnh trao bò cho bà con rất đẹp, rất thơ mộng với hình ảnh hoặc bà hoặc bé cùng nụ cười tỏa nắng dắt bò về, trên đường đê ngập tràn hạnh phúc cơ ^_^
  Thực tế thì thế này ạ 🙂))))))))))
  Mấy thanh niên mới đủ sức giữ con vật khỏe và 200kg này 🙂)
  Nhưng mà vui như hội ^_^
  Hội thật! Tràn ngập niềm vui và những tràng vỗ tay khi thu phục được mấy chú bò xổng dây <3